Werken als adviseur bij Zorginstituut Nederland

Eén van onze kerntaken is het adviseren over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het basispakket van de zorgverzekering. Wij brengen hierover adviezen uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij deze taak zijn soms scherpe keuzes nodig, zodat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede en passende zorg. Als adviseur bij Zorginstituut Nederland werk je dus mee aan belangrijk maatschappelijk werk. 

Adviseren bij Zorginstituut Nederland

Als adviseur breng je adviezen uit over of bepaalde zorg wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Adviezen gaan over uiteenlopende deelgebieden binnen de zorg. Denk aan een advies over een nieuw geneesmiddel tegen bijvoorbeeld kanker of adviezen over paramedische, hulpmiddelen- en mondzorg. Ook brengen we adviezen uit over de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Je werkt voor 1 van deze 6 domeinen. Om tot een goed advies te komen verzamel je zo veel mogelijk feiten, standpunten en belangen. Je raadpleegt relevante zorgdata, wetenschappelijke inzichten en de inzichten die bij de beroepsgroep leven. Als het advies klaar is, wordt het uitgebracht aan de minister van VWS. De minister beslist uiteindelijk of het advies wordt overgenomen.

Vanuit onze adviseursrol werken we aan passende zorg. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. We brengen de grote, lastige vraagstukken en oplossingen waaraan al wordt gewerkt in kaart. Van daaruit ontstaan acties voor elk van de verschillende partijen die nodig zijn om passende zorg te realiseren. Voor jou als adviseur kan dit betekenen dat je hierover een adviesrapport gaat opstellen of een duiding doet. 

Samenwerken met partijen om ons heen

Bij onze adviezen vinden we de inbreng van de maatschappij en zorgpartijen belangrijk. Door in gesprek te gaan met relevante partijen, krijgen we bijvoorbeeld een goed beeld van de uitvoerbaarheid: is opname van de nieuwe zorg in het basispakket ook in de praktijk te realiseren? Als adviseur bij het Zorginstituut sta je veel in contact met de wereld om ons heen. Je brengt regelmatig bezoeken aan koepelorganisaties, zorgverzekeraars, universiteiten en patiëntenverenigingen. Zo bouw je aan een groot netwerk en werk je samen met andere partijen aan goede adviezen. 

Ook betrekken we verschillende commissies bij ons werk, zoals de Adviescommissie Pakket, de Kwaliteitsraad en de Wetenschappelijke Adviesraad. 

Wij denken mee over beleid. Zo hebben we een advies geschreven over de behandeling van kanker, zodat elke patiënt op het juiste moment en op de juiste plek de testen krijgt voor de juiste behandeling. - senior adviseur, team Geneesmiddelen 

Kom bij ons werken als adviseur

Bij de afdeling Zorg werken ongeveer 200 betrokken en deskundige collega’s, onder wie medisch adviseurs, juristen en beleidsadviseurs. Wil jij ook aan de slag bij ons als adviseur? We zoeken regelmatig gedreven collega’s die willen bijdragen aan een toekomst waarin iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg. Houd onze vacaturepagina in de gaten.