Werken als adviseur bij Zorginstituut Nederland

Eén van onze kerntaken is het adviseren over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het basispakket van de zorgverzekering. Wij brengen hierover adviezen uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij deze taak zijn soms scherpe keuzes nodig, zodat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede en passende zorg. Als adviseur bij Zorginstituut Nederland werk je dus mee aan belangrijk maatschappelijk werk. 

Wie ben je?

Ik ben Mohamed. Ik ben werkzaam als farmaco-economisch adviseur bij het Zorginstituut. En daarnaast vind ik het fijn om te sleutelen aan oude Mercedessen, oldtimers. En ik sport heel veel. Fietsen, zwemmen, hardlopen, krachttraining. Dat ben ik in een notendop. 

Nou, ik ben Noraly Stam. Ik werk nu 2 jaar bij het Zorginstituut als geneesmiddelenbeoordelaar. Ja, dat doe ik met veel plezier.

Ik ben Gustaaf.Ik ben werkzaam als senior adviseur binnen het Zorginstituut. En eigenlijk komt het erop neer dat ik onafhankelijk advies moet geven richting de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik adviseer bij de geneesmiddelenbeoordelingen. En dat houdt in dat we nieuwe geneesmiddelen beoordelen of die vergoed moeten worden, ja of nee.  En onder welke voorwaarden. En daarnaast adviseer ik ook bij de voorwaardelijke toelating en dat is een speciale procedure die ervoor zorgt dat nieuwe veelbelovende geneesmiddelen sneller bij de patiënt terechtkomen.

Waarom heb je voor het Zorginstituut gekozen?

Ik heb hiervoor een promotie onderzoek gedaan waarin ik heel erg op de details zat en ik vind het fijn om een beetje een groter beeld te krijgen van het zorgsysteem. En dat is ook één van de redenen waarom ik eigenlijk voor het Zorginstituut heb gekozen.

Hoe zijn je collega's?

Nou, ik heb hele leuke collega's. Het is echt een mix tussen jong en oud, heel ervaren of net afgestudeerd.

Wat mijn team divers maakt zijn niet alleen die verschillende functies uh binnen het team. Maar ook de verschillende soorten mensen. En bewust is gekozen voor mensen met verschillende achtergrond. De ene heeft inhoudelijke kennis A, de ander heeft inhoudelijke kennis B. De ander is weer heel goed in projectmatig werken. Dus we hebben zowel generalisten als inhoudsdeskundigen. En die samenwerking maakt het gewoon heel erg leuk.

Hoe ervaar je de sfeer en cultuur?

Zeer positief. Dat is ook echt de reden waarom ik hier al 16 jaar zit.

De sfeer is is goed, je kan lekker jezelf zijn. Je wordt geaccepteerd hoe je bent.

Hoe zit advies geven in jouw werk eruit?

Een simpel en saai antwoord: een rapport schrijven en dat naar het ministerie sturen. Wat het juist heel leuk maakt is dat je ook wel de details in kan. De strategieën kan bekijken, de context kan bekijken, en op basis daarvan een soort van advies geeft aan het ministerie. Wat uiteindelijk ook echt een impact heeft op beleidsvoering. En op het wel of niet vergoeden van een geneesmiddel in de praktijk.

Wie zijn je stakeholders?

Het Zorginstituut heeft heel veel verschillende stakeholders. Zelf als adviseur zorg heb ik veel te maken met beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en ook de zorgverzekeraars spelen een hele belangrijke rol. Dus het is echt een ingewikkeld netwerk met heel veel verschillende stakeholders en veel verschillende belangen. Maar dat maakt het werk ook juist heel interessant.

Ik ben dus betrokken bij de geneesmiddelenbeoordelingen en het hele veld van geneesmiddelen is gewoon super interessant en altijd in beweging. Er worden heel veel nieuwe middelen ontwikkeld. Er is nog heel veel onbekend, maar ook middelen worden steeds duurder, dus er is gewoon heel veel te ontdekken.

Noem eens een voor jou leuke situatie op werk.

Nou dat is een moeilijke want ik heb het best veel gehad. Van grappige momenten tot aan hele gezellige momenten, maar de borrels en de feestjes zijn altijd heel erg leuk. Waar je andere kanten van je collega's tegenkomt. En hele leuke gesprekken hebt, en soms wel eens lekker kan dansen. 

Hoeveel dagen per week ben je op kantoor?

Ik denk dat ik ongeveer 2 à 3 dagen per week kantoor ben. Een beetje 50-50.

Ik probeer altijd een beetje een balans te zoeken tussen leuk contact met je collega’s maar ook het comfort van thuiswerken. 

Waar ben je trots op?

Ik ben uiteindelijk trots op de adviezen die wij publiceren. Die adviezen betekenen iets. Je lost iets op bepaalde knelpunten of je geeft duidelijkheid over bepaalde zorgvormen. Hoe dan ook, het heeft impact op de samenleving en vaak positieve impact. En waar ik ook heel trots op ben is als we als team een aantal hele ingewikkelde adviezen op een begrijpelijke manier hebben opgeschreven en uitgebracht aan de minister.

Op welke manier draag jij bij aan passende zorg?

Dat is voor een geneesmiddelenbeoordelaar best wel specifiek. Wij proberen gewoon te kijken naar de effectiviteit van een geneesmiddel. Werkt het bij die specifieke aandoening voor die specifieke patiënt? En daar geven we eigenlijk als het ware antwoord op. Concreter dan dat kun je het eigenlijk niet krijgen.

Verkoop je functie in 20 seconden.

Leuk. Analytisch. Gedetailleerd. Complex. Uitdagend. Intensief. 20 seconden zijn denk ik wel voorbij nu. Het is een heel leuk functie. Nou, dat was hem!

Verkoop je functie in 20 seconden.

Nou, als adviseur zorg ben je betrokken bij hele interessante en belangrijke processen. Je hebt echt een maatschappelijke impact die je kan maken. En ja, het werk is gewoon heel divers en heel dynamisch.

Als adviseur werkzaam bij het Zorginstituut heb je te maken met hele leuke collega's. Divers. Maar niet alleen de collega's zijn divers, ook buiten het Zorginstituut heb je te maken met diverse stakeholders. Weliswaar verschillende belangen maakt het complex, maar ook weer uitdagend. Een heel mooi voorbeeld is het traject Passende oogzorg. De patiënten hebben er baat bij. Het is goed voor de samenleving, het is goed voor de zorgkosten. En dat is een heel traject.

Gesprekken voeren. Adviseren. Soms ook lobbyen en soms moet ook de opdracht aangepast worden en uiteindelijk geef je een advies samen met het veld dat een breed gedragen advies, een onafhankelijk advies met toch een draagvlak en zo ziet en advies uiteindelijk eruit. Ja.

Adviseren bij Zorginstituut Nederland

Als adviseur breng je adviezen uit over of bepaalde zorg wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Adviezen gaan over uiteenlopende deelgebieden binnen de zorg. Denk aan een advies over een nieuw geneesmiddel tegen bijvoorbeeld kanker of adviezen over paramedische, hulpmiddelen- en mondzorg. Ook brengen we adviezen uit over de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Je werkt voor 1 van deze 6 domeinen. Om tot een goed advies te komen verzamel je zo veel mogelijk feiten, standpunten en belangen. Je raadpleegt relevante zorgdata, wetenschappelijke inzichten en de inzichten die bij de beroepsgroep leven. Als het advies klaar is, wordt het uitgebracht aan de minister van VWS. De minister beslist uiteindelijk of het advies wordt overgenomen.

Vanuit onze adviseursrol werken we aan passende zorg. Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. We brengen de grote, lastige vraagstukken en oplossingen waaraan al wordt gewerkt in kaart. Van daaruit ontstaan acties voor elk van de verschillende partijen die nodig zijn om passende zorg te realiseren. Voor jou als adviseur kan dit betekenen dat je hierover een adviesrapport gaat opstellen of een duiding doet. 

De foto toont meerdere mensen die staand aan het overleggen zijn.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Samenwerken met partijen om ons heen

Bij onze adviezen vinden we de inbreng van de maatschappij en zorgpartijen belangrijk. Door in gesprek te gaan met relevante partijen, krijgen we bijvoorbeeld een goed beeld van de uitvoerbaarheid: is opname van de nieuwe zorg in het basispakket ook in de praktijk te realiseren? Als adviseur bij het Zorginstituut sta je veel in contact met de wereld om ons heen. Je brengt regelmatig bezoeken aan koepelorganisaties, zorgverzekeraars, universiteiten en patiëntenverenigingen. Zo bouw je aan een groot netwerk en werk je samen met andere partijen aan goede adviezen. 

Ook betrekken we verschillende commissies bij ons werk, zoals de Adviescommissie Pakket, de Kwaliteitsraad en de Wetenschappelijke Adviesraad. 

"Wij denken mee over beleid. Zo hebben we een advies geschreven over de behandeling van kanker, zodat elke patiënt op het juiste moment en op de juiste plek de testen krijgt voor de juiste behandeling." - senior adviseur, team Geneesmiddelen 

Kom bij ons werken als adviseur

De foto toont twee mannen die over straat lopen en met elkaar praten.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Bij de afdeling Zorg werken ongeveer 200 betrokken en deskundige collega’s, onder wie medisch adviseurs, juristen en beleidsadviseurs. Wil jij ook aan de slag bij ons als adviseur? We zoeken regelmatig gedreven collega’s die willen bijdragen aan een toekomst waarin iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg. Houd onze vacaturepagina in de gaten.