Gendergelijkheidsplan van Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland neemt deel aan Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Als voorwaarde voor deelname aan Horizon Europe beschrijven we ons gendergelijkheidsplan. Hiermee wil het Zorginstituut bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Europese Commissie om gendergelijkheid te stimuleren op de arbeidsmarkt en in organisaties.