Format farmaco-economisch dossier

Dit format dient voor het indienen van een farmaco-economisch dossier als onderdeel van een vergoedingsaanvraag voor een GVS-geneesmiddel of een medisch-specialistisch geneesmiddel bij het Zorginstituut. Alle farmaco-economische evaluaties die worden toegezonden om een vergoedingsaanvraag te ondersteunen moeten worden verricht overeenkomstig de geldende richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg.

Nederlands format verplicht van 1 juli 2022

Let op: het format voor het farmaco-economische dossier is aangepast.

Per 1 juli 2022 is dit Nederlandse format verplicht en moet het farmaco-economische dossier dus in het Nederlands worden aangeleverd. Deze aanpassing is noodzakelijk om de kwaliteit van onze rapporten te blijven waarborgen en onze rapporten efficiƫnt te kunnen opstellen.

Pilot kosteneffectiviteitsmodellen in R

Let op: er loopt momenteel een pilotfase, waarin het mogelijk is om kosteneffectiviteitsmodellen in R aan te leveren in plaats van in Excel. Meer informatie vindt u in dit document:

Informatie pilot kosteneffectiviteitsmodellen in R.

Voor de ontwikkeling van deze modellen is een conceptrichtlijn gemaakt en geconsulteerd. Aan de hand van deze richtlijn kunnen modellen in R worden ontwikkeld en ingediend bij het Zorginstituut. De losse bijlage bevat de specificaties van de packages en hun versies die op dit moment zijn toegestaan:

Richtlijn voor kosteneffectiviteitsmodellen in R;
Bijlage bij richtlijn kosteneffectiviteitsmodellen in R - specificaties packages en versies.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze pilot of hebt u andere vragen over het gebruik van R bij het Zorginstituut? Neem dan per e-mail contact op via warcg@zinl.nl.