Format farmaco-economisch dossier (volgens richtlijn 2016)

Dit format dient voor het indienen van een farmaco-economisch dossier voor (her)beoordeling van een GVS-geneesmiddelen en specialistische geneesmiddelen. Bij het opstellen van een farmaco-economisch dossier moet de richtlijn voor economische evaluaties worden gehanteerd. Momenteel zijn 2 richtlijnen van kracht, namelijk de richtlijn uit 2016 en de herziene richtlijn uit 2024. Voor beide richtlijnen is een specifiek format opgesteld. Dit format geldt voor de richtlijn van 2016.

Farmaco-economisch dossier aanleveren in het Nederlands

Het is verplicht om het farmaco-economisch dossier in het Nederlands aan te leveren.

Kosteneffectiviteitsmodellen in R

Voor de ontwikkeling van deze modellen is een conceptrichtlijn gemaakt en geconsulteerd. Aan de hand van deze richtlijn kunnen modellen in R worden ontwikkeld en ingediend bij het Zorginstituut. De losse bijlage bevat de specificaties van de packages en hun versies die op dit moment zijn toegestaan:

Richtlijn voor kosteneffectiviteitsmodellen in R;
Bijlage bij richtlijn kosteneffectiviteitsmodellen in R - specificaties packages en versies.

Hebt u andere vragen over het gebruik van R bij het Zorginstituut? Neem dan per e-mail contact op via warcg@zinl.nl.