Format GVS-rapport (criteria voor onderlinge vervangbaarheid)

Dit ‘GVS-format: criteria voor onderlinge vervangbaarheid’ is bedoeld als aanvulling op de indiening van een farmacotherapeutisch dossier voor een GVS aanvraag (1A of 1B) bij Zorginstituut Nederland.