Format Farmacotherapeutisch dossier (voor (her)beoordeling van extramurale geneesmiddelen (GVS))

Dit format is bedoeld voor het indienen van een farmacotherapeutisch dossier voor een (her)beoordeling in het kader van een GVS-aanvraag (1A of 1B). Bij de beoordeling richt het Zorginstituut zich in principe op de gunstige en ongunstige effecten. Verschillen in de toepasbaarheid, ervaring en het gebruiksgemak hebben alleen een doorslaggevende rol als dit tot een klinisch relevante verandering in (on)gunstige effecten leidt.