Format ACP-tabel

Registratiehouders kunnen dit format gebruiken om extra informatie te geven voor bespreking van hun onderwerp in de Adviescommissie Pakket (ACP). Dit document is niet verplicht.

Extra informatie bij afwegingen over redelijkheid van de prijs van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP). Voor deze vergaderingen stelt het Zorginstituut altijd een voorlegger op met daarin belangrijke overwegingen die nuttig kunnen zijn bij de maatschappelijke weging door de ACP. Op verzoek van de ACP zal het Zorginstituut deze voorlegger vanaf nu, naast de argumenten die volgen uit de wetenschappelijke weging, aanvullen met additionele informatie die relevant kan zijn bij de afwegingen over de redelijkheid van de prijs van het geneesmiddel. We willen registratiehouders graag de gelegenheid geven om input te geven rond dit onderwerp.

Dit document is niet verplicht. Het Zorginstituut zal ook zelf onderzoek doen naar de verschillende onderwerpen die in dit document aan bod komen. Als u input wilt leveren voor de ACP, moet u het ingevulde document uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ACP-vergadering indienen bij het Zorginstituut. Dat kan per e-mail via per via warcg@zinl.nl.