Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg (versie 2016)

Steeds vaker worden afwegingen gemaakt over wat doelmatige zorg is en welke zorg vergoed zou moeten worden vanuit het basispakket. Deze afweging kan pas goed gemaakt worden als de gegevens waarop ze wordt gebaseerd aan een standaard voldoet. Daarom is deze richtlijn voor economische evaluaties tot stand gekomen. De richtlijn bevat de volgende verdiepingsmodules:

  • Onzekerheid en Value of Information;
  • Kwaliteit van Leven;
  • Budgetimpactanalyse; en
  • Kostenhandleiding.

Let op! Herziene richtlijn vanaf januari 2024

In januari 2024 heeft het Zorginstituut een herziene versie gepubliceerd van de richtlijn en bijbehorende verdiepingsmodules. Informatie over de ingangsdatum en overgangstermijn van deze herziene versies staan op de pagina 'Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg'