ACP-advies over ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij asbestkanker

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over ipilimumab in combinatie met nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom, oftewel asbestkanker. De commissie heeft in haar vergadering van 26 november 2021 gesproken over de vraag of ipilimumab in combinatie met nivolumab bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. De patiëntenorganisatie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) heeft als lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ingesproken tijdens de vergadering.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie komt tot een positief advies, onder voorwaarde dat over een aanzienlijk lagere prijs wordt onderhandeld. Daarnaast worden voor nivolumab op korte termijn nog meer indicatie-uitbreidingen verwacht. De commissie vraagt hiermee rekening te houden in de onderhandeling.