Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk 2023

Op deze pagina vindt u alle documenten die horen bij de actuele versie van het beoordelingskader ‘stand van de wetenschap en praktijk’ (SWP). Het betreft het beoordelingskader zelf, modules met extra uitleg voor het toepassen ervan en aanvullend informatiemateriaal.

SWP: criterium voor opname in het basispakket

Aan de hand van ‘de stand van wetenschap en praktijk’ (SWP) bekijken het Zorginstituut, zorgverzekeraars en zorgaanbieders of zorg voldoende bewezen effectief is. SWP is het wettelijke criterium waaraan zorg moet voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het basispakket.

Actualisatie beoordelingskader SWP 2023

In de actualisatie van het beoordelingskader geeft het Zorginstituut onder andere antwoord op vragen uit de samenleving en politiek over de toekomstbestendigheid van het criterium. Er zijn continu ontwikkelingen in de zorg en het is belangrijk dat voor partijen helder is hoe zij het beoordelingskader kunnen toepassen. Daarom brengt het Zorginstituut nu een geactualiseerde versie uit van het beoordelingskader. Deze versie geeft meer inzicht in hoe het kader flexibiliteit biedt bij het omgaan met onzekerheden over de effectiviteit. Bijvoorbeeld bij innovatieve zorg en behandelingen voor zeldzame aandoeningen.

Modules met extra uitleg over toepassen SWP

Bij sommige behandelingen of zorgvormen kunnen nadere vragen bestaan over de toepassing van het beoordelingskader SWP. Hiervoor introduceren we modules met uitleg en nadere uitwerking. Alle modules horen bij het beoordelingskader en vormen géén apart kader. Het beoordelingskader SWP blijft leidend voor alle situaties. Maar door met modules te werken kunnen we goed en tijdig inspelen op nieuwe vragen van partijen. Bij publicatie van het geactualiseerde beoordelingskader brengen we de eerste module uit. Als zich nieuwe vraagstukken aandienen, kunnen er kunnen nieuwe modules bijkomen.

Module: Beoordeling SWP voor tumoragnostische geneesmiddelen en voor andere oncologische geneesmiddelen die uitsluitend in enkelarmige studies zijn onderzocht

In deze module heeft het Zorginstituut nader uitgewerkt hoe de beoordeling van SWP plaatsvindt bij deze groepen geneesmiddelen. Hierbij vragen specifieke kenmerken om nadere aandacht.

Informatiedocument SWP

Het Zorginstituut heeft aanvullend informatiemateriaal ontwikkeld voor zorgprofessionals, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en ontwikkelaars van zorg. Het betreft een samenvatting en verduidelijking van het beoordelingskader SWP. Hiermee willen we het begrip over het criterium SWP vergroten en bevorderen dat partijen dit zelf toepassen.