Bestuursreglement Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland heeft op 1 april 2014 het bestuursreglement vastgesteld. Het reglement beschrijft de werkwijze van de RvB:

Bestuursreglement van het Zorginstituut

De inhoud van dit bestuursreglement

  • Uitoefening van taken en bevoegdheden
  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur
  • De Raad van Advies
  • De commissies
  • De voorbereiding van besluiten, adviezen, rapporten, signalementen, standpunten en richtlijnen
  • Vertrouwelijkheid