Taken

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor een aantal zaken:

  • we adviseren de minister over de inhoud van het verzekerde pakket;

  • we zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;

  • we bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;

  • we bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;

  • we voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

  • we beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.