Taken

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor een aantal zaken:

  • We adviseren de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de inhoud van het verzekerde pakket of nemen daar standpunten over in. 
  • We bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg.  
  • We ontwikkelen informatiestandaarden om goede informatie-uitwisseling in de zorg mogelijk te maken, zodat beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere beslissingen kunnen nemen.  
  • We stimuleren het gebruik van digitale zorg en verkennen de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën, AI, data science en internationale ontwikkelingen.
  • We beheren de fondsen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg. 
  • We voeren de risicoverevening uit. Daarmee zorgen we ervoor dat het voor de zorgverzekeraars financieel niet uitmaakt of zij oude of jonge, gezonde of ongezonde mensen verzekeren voor hun zorgkosten.