Tijdspad subsidierondes

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op deze pagina staan de tijdslijnen van de aankomende rondes.

Tijdspad subsidieronde 9 (toekenning in 2024 - eerste ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2024
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Donderdag 12 januari 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 14 maart 2023, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 10 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 7 juli 2023
Deadline indienen subsidieaanvraag

Gesloten

In totaal zijn er 3 subsidieaanvragen ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk 30 oktober 2023
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 13 november 2023
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 21 maart 2024
Startdatum project Tussen 1 april 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024

Tijdspad subsidieronde 10 (toekenning in 2024 - tweede ronde)

Tijdschema tweede ronde - honorering in 2024
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 27 juni 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 12 september 2023, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 13 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 11 januari 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 26 maart 2024, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk 22 april 2024
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 6 mei 2024
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 26 september 2024
Startdatum project Tussen 1 oktober 2024 en uiterlijk 1 april 2025

Tijdspad subsidieronde 11 (toekenning in 2025 - eerste ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2025
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 5 december 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 6 februari 2024, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 15 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 11 juni 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 8 oktober 2024, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk vrijdag 1 november 2024
Deadline indienen wederhoor Vrijdag 15 november 2024
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk begin april 2025
Startdatum project Tussen 1 mei 2025 en uiterlijk 1 oktober 2025

Tijdspad subsidieronde 12 (toekenning in 2025 - tweede ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2025
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 11 juni 2024
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 3 september 2024, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 9 januari 2025
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 25 maart 2025, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk dinsdag 1 april 2025
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk maandag 5 mei 2025
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk donderdag 25 september 2025
Startdatum project Tussen 1 oktober 2025 en uiterlijk 1 april 2026