Tijdspad subsidierondes

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op deze pagina staan de tijdslijnen van de aankomende rondes.

Tijdspad subsidieronde 9 (toekenning in 2024 - eerste ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2024
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Donderdag 12 januari 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 14 maart 2023, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 10 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 7 juli 2023
Deadline indienen subsidieaanvraag

Gesloten

In totaal zijn er 3 subsidieaanvragen ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk 30 oktober 2023
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 13 november 2023
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 21 maart 2024
Startdatum project Tussen 1 april 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024

Tijdspad subsidieronde 10 (toekenning in 2024 - tweede ronde)

Tijdschema tweede ronde - honorering in 2024
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 27 juni 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 12 september 2023, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 13 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 11 januari 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 26 maart 2024, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Uiterlijk 22 april 2024
Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 6 mei 2024
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 26 september 2024
Startdatum project Tussen 1 oktober 2024 en uiterlijk 1 april 2025

Tijdspad subsidieronde 11 (toekenning in 2025 - eerste ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2025
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 5 december 2023
Deadline indienen projectidee

Dinsdag 6 februari 2024, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 15 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 11 juni 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 3 september 2024, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Eind september 2024
Deadline indienen wederhoor Tweede week oktober 2024
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk eind januari 2025
Startdatum project Tussen 1 februari 2025 en uiterlijk 1 augustus 2025