Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo)

Voor de uitvoering van de subsidieregeling veelbelovende zorg is een commissie van deskundigen ingesteld voor de advisering over de projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen. De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) is een onafhankelijke commissie.

Taken van de commissie

De commissie heeft tot taak:

a. indieners van een projectidee te adviseren over het wel of niet indienen van een uitgewerkte aanvraag;
b. de Raad van Bestuur van het Zorginstituut te adviseren over de prioritering van uitgewerkte aanvragen;
c. de Raad van Bestuur van het Zorginstituut desgevraagd te adviseren over lopende projecten;
d. de Raad van Bestuur van het Zorginstituut desgevraagd te adviseren ten aanzien van alle aangelegenheden met betrekking tot de regeling.

Reglement Advezo

Het Bestuur van ZonMw en van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland hebben een reglement opgesteld voor de commissie. In dit reglement is de samenstelling, taak en werkwijze van de adviescommissie geregeld.

Samenstelling Advezo

De Adviescommissie veelbelovende zorg bestaat uit een voorzitter, 8 leden en 8 plaatsvervangende commissieleden. De leden zijn deskundig op het gebied van zorg, pakketbeheer en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er leden die vanuit het perspectief van patiënten en van zorgverzekeraars hun bijdrage leveren. De commissie is door het Bestuur van ZonMw en de Raad van Bestuur van het Zorginstituut ingesteld.

De commissie wordt ondersteund door een secretariaat waarin medewerkers van ZonMw en het Zorginstituut samenwerken voor de inhoudelijke toetsing van de projectideeën en uitgewerkte aanvragen aan de criteria van de regeling. De 1e secretaris en de 2e secretaris zijn van beide organisaties afkomstig.

Voorzitter Advezo: Hans Büller
1e Secretaris Advezo: Marleen Bink (ZonMw)
2e Secretaris Advezo: Hedi Schelleman (Zorginstituut Nederland)

Leden Advezo

Naam

Rol binnen adviescommissie

Functie

Prof. dr H.A.  (Hans) Büller

Voorzitter

Oprichter/directeur Stichting Fair Medicine

Prof. dr. M. J. (Marco) Bruno

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

MDL arts, Hoogleraar Gastro-enterologie en Hepatologie, Afdelingshoofd MDL, Erasmus MC

Prof. Dr. E (Erik) Buskens

Wetenschapsbeoefening

Hoogleraar Health Technology Assessment UMCG

Dr. F.A.L.M. (Ferry) Eskens

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

Internist-Oncoloog Erasmus MC Kankerinstituut

D. (Dominique) Hamerlijnck, MBA

Patiëntvertegenwoordiger

ZZP-er Atini management en advies

Dr. C.L.A (Carmen) Vleggeert-Lankamp

Beroepsbeoefenaar/ Wetenschapsbeoefening

Neurochirurg, LUMC

Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Wetenschapsbeoefening / Pakketbeheer

Senior gezondheidseconoom RIVM, Associate professor Health Technology Assessment UMCU

Dr. A. (Agnes) Witteman

Zorgverzekeraarsperspectief

Adviserend geneeskundige coöperatie, VGZ

Prof. dr. G.A. (Gerard) Zielhuis

Wetenschapsbeoefening

Hoogleraar Epidemiologie Radboudumc,

Directeur Radboud Biobank

Plaatsvervangende commissieleden Advezo

Naam

Rol binnen adviescommissie

Functie

Dr. J.E. (Judith) Bosmans

Wetenschapsbeoefening

Universitair Hoofddocent Doelmatigheidsonderzoek VU Amsterdam

Prof. dr. E. (Epie) Boven

Wetenschapsbeoefening

Emeritus hoogleraar medische oncologie

Dr. A.J. (Sandra) Croockewit

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

Internist hematoloog Radboudumc

Dr. J. (Janneke) Grutters

Wetenschapsbeoefening

Universitair hoofddocent Radboudumc

Prof. dr. J.F. (Jaap) Hamming

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

Chirurg, afdelingshoofd Vaatchirurgie, Opleider heelkunde LUMC

Prof. dr. H.P.H. (Berry) Kremer

Beroepsbeoefenaar/ Wetenschapsbeoefening

Hoofd afdeling Neurologie UMCG

Dr. W.A.H.J. (Willy-Anne) van Stiphout

Wetenschapsbeoefening / Pakketbeheer

Arts Maatschappij en Gezondheid, Epidemioloog B

Dr. J.B.A. (Judith) van der Meerakker

Patiëntvertegenwoordiger

Kwaliteitsmedewerker Laboratorium voor Genoomdiagnostiek, Klinische Genetica LUMC