Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo)

De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg en is ingesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en het Bestuur van ZonMw. Deze onafhankelijke commissie adviseert indieners van projectideeën over het al dan niet indienen van aanvragen en adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over aanvragen die al dan niet in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

Taken van de commissie

De commissie heeft tot taak:

  • het adviseren van indieners van een projectidee over het wel of niet indienen van een uitgewerkte aanvraag; 
  • het adviseren van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van uitgewerkte aanvragen; 
  • het op verzoek adviseren van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over lopende projecten; 
  • het op verzoek adviseren van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over alle zaken die te maken hebben met de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

Reglement Advezo

Het Bestuur van ZonMw en van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland hebben een reglement opgesteld voor de commissie. In dit reglement is de samenstelling, taak en werkwijze van de adviescommissie geregeld.

Samenstelling Advezo

De Adviescommissie veelbelovende zorg bestaat uit een voorzitter, 8 leden en 8 plaatsvervangende commissieleden. De leden zijn deskundig op het gebied van zorg, pakketbeheer en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er leden die vanuit het perspectief van patiënten en van zorgverzekeraars hun bijdrage leveren. De commissie is door het Bestuur van ZonMw en de Raad van Bestuur van het Zorginstituut ingesteld.

De commissie wordt ondersteund door een secretariaat waarin medewerkers van ZonMw en het Zorginstituut samenwerken voor de inhoudelijke toetsing van de projectideeën en uitgewerkte aanvragen aan de criteria van de regeling. De 1e secretaris en de 2e secretaris zijn van beide organisaties afkomstig.

Voorzitter Advezo: Sophia de Rooij (Ziekenhuis Amstelland)
Eerste Secretaris Advezo: Laurien Hoefnagel (ZonMw)
Tweede Secretaris Advezo: Astrid Vereijken (Zorginstituut Nederland)

Leden Advezo

Naam

Rol binnen adviescommissie

Functie

Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij

Voorzitter

Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland

Prof. dr. J.E. (Judith) Bosmans

Wetenschapsbeoefening

Universitair Hoofddocent Doelmatigheidsonderzoek VU Amsterdam

Prof. dr. M. J. (Marco) Bruno

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

MDL arts, Hoogleraar Gastro-enterologie en Hepatologie, Afdelingshoofd MDL, Erasmus MC

Prof. dr. E (Erik) Buskens

Wetenschapsbeoefening

Hoogleraar Health Technology Assessment UMCG

Prof. dr. J.M.C. (Marc) van Dijk Beroepsbeoefenaar/ Wetenschapsbeoefening Afdelingshoofd Neurochirurgie UMCG
Dr. S. (Sejal) Patel Waarnemer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dr. F.A.L.M. (Ferry) Eskens

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

Internist-Oncoloog Erasmus MC Kankerinstituut

D. (Dominique) Hamerlijnck, MBA

Patiëntvertegenwoordiger

ZZP-er Atini management en advies

Dr. E. (Ewoud) Schuit Wetenschapsbeoefening Universitair Hoofddocent Klinische Epidemiologie, Afdeling Epidemiology & Health Economics, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht

Prof. dr. G.A. (Ardine) de Wit

Wetenschapsbeoefening / Pakketbeheer

Senior gezondheidseconoom RIVM, Associate professor Health Technology Assessment UMCU, Bijzonder hoogleraar Economische Evaluatie voor Preventie

Dr. A. (Agnes) Witteman

Zorgverzekeraarsperspectief

Adviserend geneeskundige coöperatie, VGZ

Plaatsvervangende commissieleden Advezo

Naam

Rol binnen adviescommissie

Functie

Dr. J. (Janneke) Grutters

Wetenschapsbeoefening

Universitair hoofddocent Radboudumc

Prof. dr. J.F. (Jaap) Hamming

Pakketbeheer/ Beroepsbeoefenaar

Chirurg, afdelingshoofd Vaatchirurgie, Opleider heelkunde LUMC

Prof. dr. L. (Lotty) Hooft Wetenschapsbeoefening Hoogleraar Evidence Syntheses and Knowledge Translation in Healthcare en Directeur Cochrane Netherlands.
Prof. dr. M.A. (Manuela) Joore Wetenschapsbeoefening Hoofd afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technologie Assessment (KEMTA) Maastricht UMC+
Dr. A.J. (Arjan) de Kwant Zorgverzekeraarsperspectief Manager Zorg DSW Zorgverzekeraar

Dr. J.B.A. (Judith) van de Meerakker

Patiëntvertegenwoordiger