ADL-assistentie

ADL-assistentie is gedurende het hele etmaal direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de ADL-woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep. De ADL-assistentie vindt plaats op verzoek en aanwijzing van de ADL-bewoner. Per 1 januari 2015 is de ADL-assistentie geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het Zorginstituut verstrekt subsidies aan zorgaanbieders die ADL-assistentie leveren.

Voorwaarden voor ADL-assistentie

Subsidie voor ADL-assistentie is mogelijk als de zorgaanbieder ADL-assistentie biedt aan een verzekerde die:

  • een lichamelijke handicap of een somatische aandoening heeft;
  • is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • is aangewezen op ten minste 5 uur oproepbare ADL-assistentie per week; en
  • voldoende sociaal zelfredzaam is om zelfstandig te wonen, zorg op te roepen en aanwijzingen te geven.

ADL-assistentie kan alleen worden gesubsidieerd als de verzekerde beschikt over een (positief) ADL-indicatiebesluit van het CIZ. Het CIZ beoordeelt aanvragen voor een ADL-indicatiebesluit op grond van een beleidsregel. Deze is te lezen op de website van het CIZ. De verzekerde moet over het indicatiebesluit beschikken voordat hij in de ADL-woning gaat wonen. Een ADL-woning is een woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende, rolstoeldoorgankelijke woningen. De verzekerde mag in en om de ADL-woning alleen ADL-assistentie ontvangen van een daarvoor gesubsidieerde zorgaanbieder.

Verzekerden die al aanspraak hadden op ADL-assistentie onder de AWBZ behouden dit recht zolang zij woonachtig zijn in een ADL-woning.

Inhoud ADL-assistentie

Het gaat bij ADL-assistentie om gedurende het gehele etmaal direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning op verzoek en aanwijzing van de ADL-bewoner, zoals:

  • hulp bij eten of drinken (zoals het serveren van voedsel op bed en op tafel, hulp bij eten/drinken);
  • verplaatsen;
  • persoonlijke hulp en toilet maken (bijvoorbeeld mondverzorging, haarverzorging, scheren, nagels knippen, kleden, hulp bij baden en toiletbezoek);
  • verpleegtechnische en medische assistentie (zoals het geven medicijnen, aanleggen van verbanden en spalken, huidverzorging bij decubitus, aan- en afdoen van prothese, aanleggen draagurinaal).

Onder ADL-assistentie vallen ook andere hulp en diensten. We noemen dat 'hand- en spandiensten'. Dit kunnen zeer wisselende zaken zijn, zoals het bijvullen van printerpapier, het vervangen van een batterij, het opruimen van een omgevallen glas melk, het openmaken van een fles wijn en dergelijke.

ADL-assistentie is 24 uur per dag op afroep beschikbaar. Bij een noodoproep ingeval van levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld bij thuisbeademing) is ADL-assistentie binnen 2-5 minuten met alarmopvolging beschikbaar.

ADL-assistentie en andere zorg

ADL-assistentie kan alleen worden geboden in en om de ADL-woning. Dit betekent dat als de ADL-bewoner, naast de gesubsidieerde ADL-assistentie in en om de ADL-woning, andere zorg of zorg buiten de ADL-woning nodig heeft, hij daarvoor is aangewezen op andere wettelijke regelingen. Dit kunnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn.

Een verzekerde die recht heeft op ADL-assistentie in en om de woning, heeft geen recht op zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz). Als de ADL-bewoner een Wlz-indicatiebesluit van het CIZ heeft ontvangen, moet met spoed worden gezocht naar een plek buiten de ADL-woning. Soms duurt het even voordat de Wlz-zorg daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ADL-bewoner die een Wlz-indicatie heeft gekregen in afwachting is van een plek in een verpleeghuis. De ADL-aanbieder mag dan ten hoogste gedurende een redelijke termijn nog ADL-assistentie aan de ADL-bewoner leveren vanuit de subsidieregeling. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor de overige zorg (buiten de ADL-assistentie) is de ADL-bewoner, ook gedurende die redelijke termijn, aangewezen op de Wlz. 

Informatie en aanmelden

Er zijn 3 zorgaanbieders van ADL-assistentie. Kijk voor meer informatie op de websites van:

Regelgeving