Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten en die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. De eerste ronde van deze subsidievoorziening van het Zorginstituut liep van 2016 tot en met 2019 en richtte zich elk jaar op een specifiek thema. De regeling is dusdanig succesvol gebleken, dat die met 5 jaargangen wordt verlengd. De eerste van die 5 jaargangen is gestart in 2021.

Samen beslissen over passende zorg

De Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg loopt sinds 2016. Het programma sluit aan bij het programma Uitkomstgerichte zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om een impuls te geven aan de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de best passende zorg.

48 projecten in 4 jaargangen

In 4 jaargangen, van 2016 tot en met 2019, hebben 48 projecten gebruikgemaakt van de subsidieregeling. De meeste van die projecten zijn inmiddels ingebed in het zorgsysteem en kunnen zonder subsidie worden voortgezet. De projecten beslaan de thema’s:

Regeling gaat vanaf 2021 verder onder een nieuwe naam

De subsidieregeling heeft veel bruikbare projecten, ideeën en resultaten opgeleverd. Bijvoorbeeld:

  • Samen beslissen is ingebed in de huisartsenpraktijk door gebruik te maken van de ‘3 goede vragen’;
  • verschillende projecten ondersteunen Samen beslissen bij de zorg voor mensen met kanker;
  • er zijn diverse tools ontwikkeld voor het herkennen van psychosociale gevolgen bij ernstige somatische aandoeningen;
  • er worden keuzehulpen ontwikkeld waarmee patiënt, huisarts en medisch specialist samen kunnen beslissen over de beste behandelopties.

De projecten uit alle jaargangen hebben met elkaar gemeen dat ze informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk willen maken. De projecten focussen sinds jaargang 2018 op het leren gebruiken van al die informatie door zorgverleners en patiënten.

Vanwege het succes van de subsidieregeling verlengt het ministerie van VWS deze met 5 jaar, van 2021 tot 2025. De regeling krijgt vanaf 1 januari 2021 wel een andere naam en heet voortaan: ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. De nieuwe regeling wordt begin januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en is daarna open voor het indienen van projectvoorstellen.

Op de pagina 'Subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' vindt u alle verdere informatie.

Een onomkeerbare beweging op gang brengen en houden

De projecten die van de subsidieregeling gebruikmaken, moeten een onomkeerbare beweging in gang zetten. Om dit te bereiken, selecteren we aan de hand van een aantal criteria de projecten die van meet af aan de focus leggen op structurele inbedding van hun project in de zorg, óók na afloop van de subsidieperiode. Projecten moeten daarnaast bijdragen aan het verspreiden van kennis en ervaring over de in gang gezette beweging, zodat deze steeds verder uitbreidt.

Zorginstituut voert regeling uit

Het verbeteren van de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten is een van de taken van het Zorginstituut. Op basis van deze wettelijke taak heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de uitvoering van de stimuleringsregeling bij het Zorginstituut neergelegd.

Voor de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.

Subsidieregeling is vervolg op het Jaar van de Transparantie

De subsidieregeling is een vervolg op het Jaar van de Transparantie. Dat liep van maart 2015 tot en met maart 2016 en was een initiatief van de minister van VWS. In het Jaar van de Transparantie spanden alle partijen in de zorg zich extra in om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten te verbeteren. De aandacht en ondersteuning voor projecten in de zorg die zijn gericht op het vergroten en benutten van transparantie wordt met de regeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' gecontinueerd.