ZorgCijfers Monitor

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. In elke ZorgCijfers Monitor wordt de kostenontwikkeling van specifieke zorg uit het basispakket of specifieke langdurige zorg in kaart gebracht en geanalyseerd. Doordat het Zorginstituut over zowel financiële als zorginhoudelijke expertise beschikt, kunnen kostenontwikkelingen in de zorg beter zichtbaar worden gemaakt en worden geduid. De ZorgCijfers Monitor verschijnt minimaal 4 keer per jaar.

Publicatie ZorgCijfers Monitor vanaf 2022

Publicaties