ZorgCijfers Monitor: Gebruik en kosten van ouderenzorg 2013 – 2016

Zorginstituut Nederland heeft de trendontwikkeling van de zorgkosten en het zorggebruik van kwetsbare ouderen onderzocht over de periode 2013 tot en met 2016. Dit is gedaan aan de hand van gepseudonimiseerde declaratiegegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren. De uitkomsten zijn gepubliceerd in 3 (deel)rapporten.

Zicht in ontwikkeling kosten

Voor de uitvoering van de wettelijke financiële taken, ontvangt het Zorginstituut declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met als doel het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.