Verdiepende analyse (Zvw)

De verwachting is dat de kosten in de zorg de komende jaren verder stijgen. Met de Verdiepende analyse zorglasten, die elk jaar in het 3e kwartaal verschijnt, wil het Zorginstituut de vinger aan de pols van deze kostenontwikkeling houden. De publicatie, speciaal bedoeld voor beleidsmakers, levert een inhoudelijke bijdrage aan het financieel gezond houden het stelsel van gezondheidszorg. 

Ontwikkelingen en trends in zorgkosten

De 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw’ laten zien hoe de zorgkosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zich ontwikkelen en welke trends zich aan de hand daarvan voor de (nabije) toekomst lijken af te tekenen. De analyses worden gedaan op basis van definitief vastgestelde zorgkosten in voorgaande jaren. Het vaststellen van de definitieve cijfers van de inkomsten en uitgaven binnen zowel de Zvw als de Wlz heeft een doorlooptijd van meerdere jaren.