Aanleverkalender en productkalender Zvw

Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.

Aanleverkalender

Overzicht van aan te leveren kwartaal- en jaarstaten Zvw
Datum Te leveren kwartaal- of jaarstaat
28-01-2024 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2023
07-03-2024 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2024 (verzekerdenstanden)
28-04-2024 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2024
01-05-2024 Jaarstaat Zvw 2023
01-05-2024 Kosten per verzekerde 2021
01-05-2024 Kosten per verzekerde 2022
01-06-2024 ADD-on geneesmiddelen 2022
01-06-2024 DBC-gegevens somatisch 2022
01-06-2024 Farmaciegegevens 2023
01-06-2024 Fysio- en oefentherapiegegevens 2023
01-06-2024 Gegevens GGZ 2022
01-06-2024 Hulpmiddelengegevens 2023
01-06-2024 WLZ-gegevens 2023
01-06-2024 Persoonskenmerken 2023
01-06-2024 Verzekerden perioden en persoonskenmerken 2023
28-07-2024 Kwartaalstaat 2e kwartaal 2024
28-10-2024 Kwartaalstaat 3e kwartaal 2024
28-01-2025 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2024

Productkalender

Overzicht van aan te leveren producten
Datum Product
01-04-2024 Definitieve vaststelling 2020
01-05-2024 Lenteherberekening 2024
01-10-2024 1e Voorlopige vaststelling 2023
01-10-2024 2e Voorlopige vaststelling 2021
01-11-2024 Ex ante bijdragen 2025