Aanleverkalender en productkalender Zvw

Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.

Aanleverkalender

Overzicht van aan te leveren kwartaal- en jaarstaten Zvw
Datum Te leveren kwartaal- of jaarstaat
28-01-2021 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2020
28-01-2021 Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
07-03-2021 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2021 (verzekerdenstanden)
28-04-2021 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2021
01-05-2021 Jaarstaat Zvw 2020
01-05-2021 Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
01-05-2021  Kosten per verzekerde 2018 
01-05-2021  Kosten per verzekerde 2019
01-06-2021  ADD-on geneesmiddelen 2019 
01-06-2021 DBC-gegevens somatisch 2019 
01-06-2021 Farmaciegegevens 2020 
01-06-2021 Fysio- en oefentherapiegegevens 2020 
01-06-2021 Gegevens GGZ 2019 
01-06-2021 Hulpmiddelengegevens 2020 
01-06-2021 WLZ-gegevens 2020 
01-06-2021 Persoonskenmerken 2021
01-06-2021 Verzekerden perioden en persoonskenmerken 2020 
28-07-2021 Kwartaalstaat 2e kwartaal 2021
28-07-2021  Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
28-10-2021  Kwartaalstaat 3e kwartaal 2021
28-01-2022  Kwartaalstaat 4e kwartaal 2021

Productkalender

Overzicht van aan te leveren producten
Datum Product
01-04-2021 Definitieve vaststelling 2017
01-05-2021

Lenteherberekening 2021

01-10-2021

1e Voorlopige vaststelling 2020

01-10-2021

2e Voorlopige vaststelling 2018

01-11-2021 Ex ante bijdragen 2022