Handleiding Excelformats (Elektronische aanlevering gegevens aan Zorginstituut Nederland)

Deze handleiding bevat informatie over de verschillende Excelformats, een technische toelichting op het gebruik van de werkmappen en een beschrijving van de functie van de werkbladen met informatie over de wijze van invullen ervan. De beschrijving richt zich op de kwartaalstaten en de jaarstaten. De opbouw van de overige formats is soortgelijk.