Infuuspompen voor toediening van geneesmiddelen (Zvw)

Een verzekerde heeft recht op een draagbare, uitwendige infuuspomp met toebehoren als in de thuissituatie een geneesmiddel via de bloedbaan (parenteraal) moet worden toegediend. Het gaat hierbij om een geneesmiddel dat uit het basispakket wordt vergoed.

Als het geneesmiddel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) staat (farmaceutische zorg), wordt de infuuspomp die gebruikt wordt bij de toediening hiervan, vergoed door de zorgverzekeraar.

Als het gaat om een geneesmiddel dat onder de medisch-specialistische zorg valt,  valt de infuuspomp die hierbij wordt gebruikt ook onder de medisch-specialistische zorg. De zorg is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Onder toebehoren vallen onder meer:

  • fixatiemateriaal
  • ontsmettingsmiddelen
  • verbindingsslangetjes
  • naalden

Bij de eerste aanschaf van een uitwendige infuuspomp heeft de verzekerde ook recht op de bijbehorende batterijen. Vervanging van die batterijen moet de verzekerde zelf betalen.

Diabetes

Infuuspompen die gebruikt worden voor het toedienen van insuline vallen onder de diabeteshulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Diabeteshulpmiddelen'.

Parenterale voeding

Informatie over infuuspompen die worden gebruikt voor parenterale voeding staat op de pagina 'Voedingshulpmiddelen'.

Eigen risico

Infuuspompen vallen onder het eigen risico.