Stroomschema afbakening te verzekeren prestaties medisch-specialistische zorg en hulpmiddelenzorg

Dit stroomschema biedt een handvat om te bepalen wanneer een hulpmiddel ten laste komt van de prestatie 'medisch-specialistische zorg' en wanneer ten laste van de prestatie 'hulpmiddelenzorg'.