Hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen (Zvw)

Verzekerden met een bewustzijnsstoornis kunnen in aanmerking komen voor hulpmiddelen. Het gaat dan om hulpmiddelen die bedoeld zijn om letsel of verergering van letsel door een bewustzijnsstoornis te voorkomen.

Bewustzijnsstoornis

Bij een bewustzijnsstoornis is sprake van een verandering van de hersentoestand waardoor iemand niet, verminderd, vertraagd of abnormaal reageert op prikkels uit zijn omgeving. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een stoornis in de bloedvoorziening, een stoornis in de stofwisseling (metabole stoornis) of van een hersenaandoening zoals epilepsie.

Een voorbeeld van een hulpmiddel is bijvoorbeeld een kap ter bescherming van de schedel. In het rapport 'Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn' staat beschreven over welke hulpmiddelen het nog meer gaat.

Saturatiemeters en ketonenmeters

Een saturatiemeter en ketonenmeter met toebehoren, vallen onder de geneeskundige zorg. Deze zorg is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.
In het rapport 'Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden' staat dit beschreven. eer informatie over geneeskundige zorg staat op de pagina 'Medisch specialistische zorg (Zvw)'.

Eigen risico

Hulpmiddelen bij bewustzijnstoornissen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen bij bewustzijnstoornissen staat beschreven in: