Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden

In 2009 heeft het Zorginstituut een standpunt uitgebracht waarin het verduidelijkt wanneer een hulpmiddel bekostigd moet worden op grond van de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden' (verder: medisch-specialistische zorg) of op grond van de te verzekeren prestatie ‘hulpmiddelenzorg’. Ofwel, komen de kosten van het hulpmiddel ten laste van het ziekenhuis (het DBC) of moet de zorgverzekeraar het hulpmiddel apart vergoeden. Er is een stroomschema tot stand gekomen om dit te verduidelijken.

In dit zogeheten ‘afbakeningsrapport’ zijn voorbeelden van hulpmiddelen opgenomen om dit te verduidelijken, zoals VAC-therapie, orthesen en stemprothesen.