Hulpmiddelen bij diabetes (Zvw)

Verzekerden met diabetes (suikerziekte) type 1 of 2 kunnen in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen.

Wanneer heeft iemand recht op diabeteshulpmiddelen?

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor diabeteshulpmiddelen als hij:

 • type 1 diabetes heeft en met insuline wordt behandeld, of;
 • type 2 diabetes heeft, bijna is uitbehandeld met bloedsuikerverlagende middelen en de arts behandeling met insuline overweegt.

De volgende diabeteshulpmiddelen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen:

 • bloedafnameapparatuur met bijbehorende lancetten;
 • bloedglucosemeter met bijbehorende teststrips en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
 • flash glucose monitoring (FGM) met sensors en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
 • een draagbare, uitwendige insulinepomp met toebehoren.

De kosten van vervanging van batterijen en oplaadapparatuur komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Zo nodig recht op aangepaste uitvoering

Als iemand door een beperking geen gebruik kan maken van reguliere diabeteshulpmiddelen, dan heeft hij recht op een aangepaste uitvoering van bloedafnameapparatuur en een bloedglucosemeter.

Glucose monitoring systemen

Real time Glucose monitoring (rt-CGM)

Systemen voor real time continue glucose monitoring (rt-CGM) vallen sinds 1 januari 2021 onder hulpmiddelenzorg.

De volgende groepen komen in aanmerking voor rt-CGM:

 • Kinderen met diabetes type 1.
 • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaardcontrole blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol).
 • Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’).
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2).
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2).

Zie ook:
Real Time Continue Glucose Monitoring voor meer diabetespatiënten in basispakket | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland

Als rt-CGM wordt ingezet bij andere aandoeningen, zoals glycogeenstapelingsziekte (GSD), valt deze onder de medisch-specialistische zorg.

Flash glucose monitoring

Een Flash glucose monitor (FGM) kan vergoed worden als de verzekerde binnen een van de onderstaande groepen valt:

 • Mensen met diabetes type 1.
 • Mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema.
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben.
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben.

Meer informatie staat in:

FGM is een technische variant van rt-CGM. Veel mensen vinden dat iedereen met diabetes de vrije keus moet hebben om samen met de behandelaar te kiezen voor rt-CGM of FGM. Zij vragen zich af waarom rt-CGM niet automatisch voor iedereen beschikbaar is. Lees de uitleg waarom rt-CGM niet voor alle mensen met diabetes wordt vergoed. En hoe het Zorginstituut het wel of niet vergoeden van zorg afweegt:

Bredere vergoeding Realtime Glucose Monitoring vanuit het basispakket: wanneer en voor wie?.

De betrokken partijen hebben inmiddels kwaliteitscriteria opgesteld voor optimale en doelmatige inzet van FGM en CGM. Zij zijn bezig om deze criteria in de praktijk in te voeren (implementatietraject):

Diabetes - Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM - Consensusdocument | Zorginzicht.

Ketonenteststrips

Strips voor het meten van ketonen in de urine horen op grond van de criteria voor de afbakening thuis in de medisch-specialistische zorg. Voor diabetespatiënten vallen ketonenteststrips sinds 1 januari 2021 onder hulpmiddelenzorg. Vergoeding loopt direct via de zorgverzekeraar.

Als ketonenteststrips worden ingezet bij andere aandoeningen, zoals glycogeenstapelingsziekte (GSD), blijven deze onder de medisch-specialistische zorg vallen.

Insulinepompen

Insulinepompen horen op grond van de criteria voor de afbakening eigenlijk thuis in de medisch-specialistische zorg. Toch worden ze vergoed vanuit de hulpmiddelenzorg. In het kader van de vereenvoudiging van de aanspraak diabeteshulpmiddelen blijven insulinepompen voor diabetespatiënten vergoed worden vanuit de aanspraak hulpmiddelenzorg. Voor de insulinepompen wordt dus een uitzondering gemaakt op de bestaande afbakeningscriteria.

Meer informatie over de afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg:

Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen

Diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de hulpmiddelenzorg. Tot 2021 vielen diabeteshulpmiddelen onder 2 verschillende aanspraken. Namelijk onder de hulpmiddelenzorg en de geneeskundige zorg (medisch-specialistische zorg). Daardoor werden diabeteshulpmiddelen op verschillende manieren bekostigd. Namelijk direct via de zorgverzekeraar óf via het ziekenhuis.

Per 1 januari 2021 heeft de minister van VWS de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Daardoor worden alle diabeteshulpmiddelen nu vergoed vanuit de hulpmiddelenzorg (Regeling Zorgverzekering).

Eigen risico

Diabeteshulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op diabeteshulpmiddelen staat beschreven in:

Rondetafel Diabeteszorg

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van het Zorginstituut, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Stichting BIDON en zorgverleners, zorgverzekeraars, fabrikanten en overheid. Het samenwerkingsverband richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg.

Lees meer op de pagina 'Rondetafel Diabeteszorg'.