Zinnige Zorg - Zorggebruik van patiënten met klachten vanuit de lage rug in de tweede lijn

In dit rapport presenteert en beschrijft het Zorginstituut de resultaten van de kwantitatieve analyses, uitgevoerd op de declaratiedata van patiënten die vanwege klachten vanuit de lage rug zorg hebben gekregen in de tweede lijn. Deze analyses zijn uitgevoerd in het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’. Het doel van de uitgevoerde analyses is om na te gaan, hoe de zorg voor patiënten met klachten vanuit de lage rug in de praktijk wordt geleverd.

Resultaten van het onderzoek

De uitkomsten van dit rapport geven inzicht in het aantal en percentage patiënten met klachten vanuit de lage rug:

  • in de tweede lijn en het aantal nieuwe patiënten in de tweede lijn (incl. demografische kenmerken en verschillende behandelingen);
  • dat MRI’s en ander beeldvormend onderzoek krijgt;
  • dat anesthesiologische pijnbehandeling krijgt (incl. soorten pijnbehandeling);
  • dat een operatie onderging (incl. diagnoses, type operatietechniek, aantal heroperaties en zorgvormen voor en na de operatie);
  • dat opiaten en benzodiazepinen gebruikt.

Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’

In het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject van patiënten met klachten vanuit de lage rug. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnonderzoek. Een analyse van 14 nationale en 2 internationale richtlijnen.
  2. Zorggebruik in de eerste lijn. Een analyse van behandeling in de eerste lijn van klachten vanuit de lage rug.
  3. Zorggebruik in de tweede lijn. Een analyse van behandeling in de tweede lijn van klachten vanuit de lage rug.
  4. Analyse van digitale patiënteninformatie voor patiënten met klachten vanuit de lage rug.