Zinnige Zorg - Richtlijnonderzoek lage rugpijn IQ Healthcare

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft IQ Healthcare (Radboudumc) een analyse gemaakt van 16 richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom. De kwaliteit van de richtlijnen is beoordeeld met het AGREE II-instrument. Het richtlijnonderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Klachten vanuit de lage rug', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Resultaten onderzoek

De in Nederland beschikbare richtlijnen voor lage rugpijn zijn vaak monodisciplinair en variëren in kwaliteit. België en het Verenigd Koninkrijk hebben één richtlijn die rugklachten met én zonder uitstraling omvat. Het wetenschappelijke bewijs voor diagnostiek en behandelingen is vaak beperkt. Ontbrekende onderdelen in de richtlijnen zijn: aandacht voor educatie, nazorg en organisatie van zorg.

Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’

In het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject van patiënten met klachten vanuit de lage rug. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnonderzoek. Een analyse van 14 nationale en 2 internationale richtlijnen.
  2. Zorggebruik in de eerste lijn. Een analyse van behandeling in de eerste lijn van klachten vanuit de lage rug.
  3. Zorggebruik in de tweede lijn. Een analyse van behandeling in de tweede lijn van klachten vanuit de lage rug.
  4. Analyse van digitale patiënteninformatie voor patiënten met klachten vanuit de lage rug.