Zinnige Zorg - Analyse van digitale patiënteninformatie klachten vanuit de lage rug

In het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’ is de digitale patiënteninformatie over klachten vanuit de lage rug geanalyseerd. Dit document beschrijft de aanleiding, methode, resultaten en conclusie van deze analyse. Het doel van de analyse is inzicht te krijgen in de beschikbare digitale patiënteninformatie. Deze analyse is uitgevoerd door het Zorginstituut.

Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’

In het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject van patiënten met klachten vanuit de lage rug. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnonderzoek. Een analyse van 14 nationale en 2 internationale richtlijnen.
  2. Zorggebruik in de eerste lijn. Een analyse van behandeling in de eerste lijn van klachten vanuit de lage rug.
  3. Zorggebruik in de tweede lijn. Een analyse van behandeling in de tweede lijn van klachten vanuit de lage rug.
  4. Analyse van digitale patiënteninformatie voor patiënten met klachten vanuit de lage rug.