Zinnige Zorg - Nivel-rapport Behandeling van klachten vanuit de lage rug in de eerste lijn

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het Nivel de eerstelijns zorg voor patiënten met klachten vanuit de lage rug in beeld gebracht voor de periode 2013 - 2018. Gebruikte bronnen hierbij zijn de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en dossieronderzoek bij huisartsenpraktijken die deelnemen aan het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Klachten vanuit de lage rug', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Resultaten onderzoek

De afgelopen 5 jaar is er weinig veranderd in de zorg voor patiënten met klachten vanuit de lage rug. De manier van diagnose stellen en behandelen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Ook het aantal  patiënten met extra evaluaties bij de huisarts bleef gelijk. Het aantal verwijzingen is mogelijk licht gestegen. Ook is een stijging zichtbaar in het aantal voorgeschreven opioïden. Verder vragen huisartsen bij ongeveer 10 à 15 procent van de patiënten beeldvormende diagnostiek aan (vooral röntgenfoto’s), terwijl dit volgens de richtlijnen niet zinvol is. Daarnaast valt op dat steeds meer patiënten met lage rugklachten naar de fysiotherapeut gaan, zonder verwijzing van de huisarts.

Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’

In het Zinnige Zorg-project ‘Klachten vanuit de lage rug’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject van patiënten met klachten vanuit de lage rug. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Richtlijnonderzoek. Een analyse van 14 nationale en 2 internationale richtlijnen.
  2. Zorggebruik in de eerste lijn. Een analyse van behandeling in de eerste lijn van klachten vanuit de lage rug.
  3. Zorggebruik in de tweede lijn. Een analyse van behandeling in de tweede lijn van klachten vanuit de lage rug.
  4. Analyse van digitale patiënteninformatie voor patiënten met klachten vanuit de lage rug.