Zinnige Zorg - Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Klachten vanuit de lage rug

Op 17 november 2022 was er een onlinevervolgbijeenkomst voor betrokken partijen in het Zinnige Zorg-project 'Klachten vanuit de lage rug'. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen gesproken over:

  • welke stappen we kunnen zetten om met de verbeterafspraken aan de slag te gaan;
  • de generieke richtlijn gepast opioïdengebruik;
  • de ontwikkeling van de leidraad chronische pijn, stand van zaken (presentatie bijgevoegd);
  • het implementatieplan van de leidraad chronische pijn, stand van zaken (presentatie bijgevoegd).

Het vervolg

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal het Zorginstituut een aantal acties formuleren, met het verzoek aan partijen om daarop te reageren en aan te geven wat zij vanuit hun eigen rol kunnen bijdragen.