Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Klachten vanuit de lage rug

Op 6 februari 2020 was er een vervolgbijeenkomst voor relevante partijen in het Zinnige Zorg-project 'Klachten vanuit de lage rug'. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen gesproken over:

  • de voorgestelde verbetermogelijkheden;
  • welke acties nodig zijn om de verbetermogelijkheden te realiseren;
  • welke partijen betrokken worden bij de acties en welke partij als aanspreekpunt fungeert.

Het vervolg

Het Zorginstituut gaat de mogelijkheden voor verbetering en de genoemde acties uit de 2 bespreekrondes die op deze avond plaatsvonden bij elkaar brengen en verwerken. De uitwerking wordt eerst voorgelegd aan partijen in het verslag van de bijeenkomst en na aanvulling en aanscherping opgenomen en vastgelegd in het concept-verbetersignalement. Het concept-verbetersignalement zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 aan partijen worden aangeboden voor consultatie.