Pakketadvies specialistisch geneesmiddel pembrolizumab (Keytruda®) voor de behandeling van borstkanker

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland beoordeelt Zorginstituut Nederland of pembrolizumab (Keytruda®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn kan worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met niet-uitgezaaide borstkanker. Het Zorginstituut voert een duiding uit door onzekerheden over de effectiviteit van pembrolizumab bij deze patiënten.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Pembrolizumab kan worden gebruikt als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het middel wordt toegevoegd aan chemotherapie voorafgaand aan een operatie. Dit noemen we neoadjuvante behandeling. Ook wordt het middel na de operatie gebruikt. Dit noemen we adjuvante behandeling. De behandeling geldt voor een bepaalde groep patiënten. De volledige indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd, is te lezen in het uitklapmenu.

De aandoening en de behandeling

De aandoening triple-negatieve borstkanker is 3 keer negatief:

 • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen;
 • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron;
 • de tumor is niet HER2-positief.

De levensverwachting is bij triple-negatieve borstkanker vaak slechter dan bij andere soorten borstkanker. Ook hebben mensen met deze aandoening een groter risico om later weer borstkanker te krijgen. Dit noemen we een hoog risico op recidief. Bij het bepalen van het risico op recidief spelen ook andere risicofactoren een rol. Bijvoorbeeld tumorgrootte en verspreiding naar lymfeklieren in de oksel. Bij borstkanker in een vroeg stadium is de kanker nog niet uitgezaaid naar het omliggende weefsel of andere delen van het lichaam.

De huidige behandeling van deze aandoening bestaat uit chemotherapie gevolgd door een operatie. Daarna volgt nog chemotherapie en eventueel radiotherapie. Gebruik van pembrolizumab voor en na een operatie kan worden toegevoegd aan de behandelmogelijkheden voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium.

Risicogericht pakketbeheer

Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. In uitzonderlijke gevallen kan door de zorgverzekeraars worden besloten om een nieuw middel door het Zorginstituut te laten beoordelen. Dat noemen we risicogericht pakketbeheer. Er zijn dan bijvoorbeeld onzekerheden over de effectiviteit van het middel, waardoor wordt besloten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden. Dit betekent dat het middel pas in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het basispakket als het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Jolanda de Boer, specialistisch adviseur geneesmiddelen 
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Aanlevering dossier compleet 24 juli 2023
Start dossier juli 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 11 september 2023
Start technische consultatie 12 september - 15 september 2023
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 4 december 2023
Publicatie advies nog niet bekend

Betrokken partijen

 • Merck Sharpe & Dohme BV
 • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) 
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)