Pakketadvies sluisgeneesmiddel nivolumab-relatlimab (Opdualag®) voor de behandeling van huidkanker

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of nivolumab in combinatie met relatlimab (Opdualag®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met een niet te opereren en uitgezaaide melanoom. Dit is een vorm van huidkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister nivolumab-relatlimab voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Nivolumab-relatlimab kan worden toegepast bij de behandeling van patiënten vanaf 12 jaar met een niet te opereren en uitgezaaide vorm van huidkanker. Om in aanmerking te komen voor deze behandeling, mogen patiënten nog geen andere behandeling hebben gehad. Ook mag op de tumor geen of nauwelijks PD-L1 voorkomen. PD-L1 is een eiwit dat aanwezig kan zijn op de tumor. 

De aandoening en de behandeling

Melanoom is een zeer kwaadaardige vorm van huidkanker. De belangrijkste oorzaak voor huidkanker is veel blootstelling aan zonlicht of aan andere vormen van uv-straling, zoals de zonnebank. 

Nivolumab-relatlimab is een combinatie van het bestaande geneesmiddel nivolumab (anti-PD-1) en het nieuwe geneesmiddel relatlimab (anti-LAG-3). Deze geneesmiddelen samen blokkeren het LAG-3-eiwit en het PD-1-eiwit die op de tumor voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de tumorgroei afremt.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft nivolumab-relatlimab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
  • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Egbert de Groot, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier 21 november 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 15 januari 2024 
Start technische consultatie 16-19 januari 2024 
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 8 april 2024
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) nog niet bekend
Publicatie advies nog niet bekend

Betrokken partijen

  • Bristol Myers Squibb 
  • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Sichting Melanoom
  • Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)