Pakketadvies sluisgeneesmiddel dostarlimab (Jemperli®) voor de behandeling van baarmoederkanker

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of dostarlimab (Jemperli®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met endometriumcarcinoom. Dit is een vorm van baarmoederkanker. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister dostarlimab voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Dostarlimab kan worden toegepast in combinatie met chemotherapie voor de behandeling van bepaalde patiënten met gevorderde of recidiverende baarmoederkanker. Bij gevorderde baarmoederkanker is de ziekte uitgezaaid en vaak niet meer te genezen. Bij recidiverende baarmoederkanker is de ziekte teruggekomen, nadat de ziekte verdwenen leek.

De aandoening en de behandeling

Endometriumcarcinoom is een kwaadaardige tumor aan de binnenkant van de baarmoeder. Het is de meest voorkomende vorm van baarmoederkanker. De tumor ontstaat uit cellen in de slijmvlieslaag van de baarmoeder. Deze vorm van kanker groeit vaak langzaam en is meestal goed te genezen. 

Er zijn verschillende typen baarmoederkanker. De verschillen zijn belangrijk voor het bepalen van de juiste behandeling en hebben invloed op de kans dat patiënten de ziekte overleven. Een operatie is de meest voorkomende behandeling bij baarmoederkanker. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft dostarlimab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Marijke de Vries, secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Aanlevering dossier compleet 5 maart 2024

Start dossier

maart 2024

Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

8 april 2024

Start technische consultatie

9 -12 april 2024
Tweede bespreking in de WAR 10 juni 2024
Bespreking in de Adviescommisie Pakket (ACP) 5 juli 2024

Publicatie advies

juli of augustus 2024

Betrokken partijen

 • GlaxoSmithKline (GSK)
 • Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)