2.079 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verduidelijking standpunt casemanagement

Zorginstituut Nederland heeft in 2011 een standpunt uitgebracht over casemanagement. Casemanagement speelt ook bij andere...

Standpunt | 22-03-2018

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut – verslagjaar 2017

Zorginstituut Nederland brengt jaarlijks een groot aantal rapporten uit. Deze rapporten hebben effect op de uitvoeringspraktijk...

Publicatie | 20-03-2018

Zinnige zorg stand van zaken traject COPD maart 2018

Zorginstituut Nederland heeft in maart 2018 alle belanghebbende partijen een 'update' toegestuurd over de actuele stand van...

Publicatie | 14-03-2018

Vragen en antwoorden Subsidieregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' 2018

Vragen en antwoorden over de Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ voor het thema van 2018: 'Het...

Publicatie | 13-03-2018

Zinnige Gehandicaptenzorg - signalen voor verbetering

Zorginstituut Nederland inventariseert samen met partijen in de gehandicaptenzorg welke onderwerpen in het Zinnige...

Publicatie | 08-03-2018

GVS-advies Pleinvue® voor darmreiniging

Het Zorginstituut heeft een beoordeling gedaan over of het product Pleinvue® kan worden opgenomen in het...

Advies | 08-03-2018

Actualisatie Bijlage 2 voorwaarden van de Regeling zorgverzekering

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, de zogenaamde bijlage 2 voorwaarden....

Advies | 08-03-2018

Advies over de positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Het Zorginstituut heeft op verzoek van het ministerie van VWS bekeken wat de positionering van 'behandeling en aanvullende...

Advies | 07-03-2018

Relatietabel add-on geneesmiddelen ATC-code 2016 (definitief), versie 1

Publicatie | 06-03-2018

Agenda Kwaliteitsraad 09-03-2018

Vergaderstuk | 02-03-2018