Publicaties

1.813 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2017 (versie 2)

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat...

Publicatie | 30-01-2017

Publicatie planning van het Programma Zinnige Zorg

Het Zorginstituut onderzoekt met het programma Zinnige Zorg systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een...

Brief | 19-01-2017

Wlz-toegang 6-jarig kind, waarbij blijvend 24 uur zorg per dag in de nabijheid duidelijk is en de gebruikelijke zorg aanzienlijk wordt overschreden

Bij de beoordeling of een kind jonger dan 8 jaar toegang heeft tot Wlz-zorg moet het CIZ altijd nagaan of de benodigde zorg als...

Standpunt | 16-01-2017

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliƫnten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast...

Publicatie | 13-01-2017

Consultatiedocument Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Op 15 december 2016 is het concept Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, ter consultatie aangeboden aan ZN, Verenso, LOC, Actiz,...

Rapport | 13-01-2017

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

De besteedbare middelen voor de beheerstaken bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg bedragen voor 2017 153,753 miljoen...

Besluit | 13-01-2017

Leden Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een assessmentcommissie die wetenschappelijke adviezen geeft op zowel het gebied van...

Publicatie | 10-01-2017

Reacties van partijen op concept Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op de conceptversie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg konden partijen tot 22 december 2016 reageren. Het Zorginstituut...

Publicatie | 09-01-2017

IQ-test bij kinderen met autisme vereist specifieke deskundigheid

Psychiatrische aandoeningen geven geen toegang tot de Wlz. Bij een verzekerde met autisme laten non-verbale IQ-testen een veel...

Standpunt | 09-01-2017

Nacalculatieschema 2017 Zvw

Publicatie | 03-01-2017