1.962 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor...

Publicatie | 29-09-2017

Zorginstituut Magazine - september 2017

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van...

Magazine | 29-09-2017

Regeling Risicoverevening 2018

Publicatie | 29-09-2017

Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

De kern van dit advies is om bij instellingszorg en situaties die daarop lijken, zoals geclusterd volledig pakket thuis (vpt),...

Advies | 27-09-2017

Advies vaccins Rotarix® en Rotateq® bij de preventie van infecties met het rotavirus

De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om te adviseren over de beschikbare producten die ingezet kunnen worden...

Advies | 27-09-2017

Gezamenlijk advies Gezondheidsraad en het Zorginstituut vaccinatie tegen het rotavirus

In een gezamenlijke notitie aan de minister van VWS adviseren de Gezondheidsraad en het Zorginstituut over de plaats en...

Advies | 27-09-2017

Standpunt thermale ablatie bij colorectale levermetastasen

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat thermale ablatie alleen...

Standpunt | 26-09-2017

Advies ACP over Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Advies | 26-09-2017

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over idebenon (Raxone®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over idebenon (Raxone®) d.d. 28 augustus 2017 en 25...

Verslag | 25-09-2017

Update prijsonderhandelingen lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®)

De minister van VWS heeft in een brief van 18 augustus 2017 verzocht na te gaan of het eerder afgegeven advies over...

Brief | 22-09-2017