Publicaties

1.834 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Fysiotherapie en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval

Zorginstituut Nederland heeft voor een aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat onderzocht of oefentherapie onder...

Rapport | 09-03-2017

Definitieve rapportage opbrengsten alternatieve maatregelen IVF

In deze definitieve rapportage toont het Zorginstituut de opbrengsten van de ingevoerde alternatieve maatregelen rondom IVF. We...

Rapport | 09-03-2017

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut - verslagjaar 2016

Het Zorginstituut brengt jaarlijks een groot aantal rapporten uit. Deze rapporten hebben effect op de uitvoeringspraktijk van...

Rapport | 08-03-2017

Verslag ACP 09-12-2016

Verslag | 06-03-2017

Advies ACP - Fysio- en oefentherapie bij artrose knie en heup

Vergaderstuk | 06-03-2017

Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ

Het verblijf van volwassen cliënten met een psychische stoornis in een GGZ-instelling wordt verstrekt vanuit de...

Rapport | 06-03-2017

Nieuwsbrieven traject Zinnige Zorg GGZ

Het doel van dit traject is om in nauwe samenwerking met partijen in de GGZ gepast gebruik te stimuleren en potentiële...

Publicatie | 06-03-2017

Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontworpen om de manier waarop gebruik...

Publicatie | 03-03-2017

Toelichting op hoofdstuk over personeelssamenstelling in Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en dan specifiek het hoofdstuk over de personeelssamenstelling...

Publicatie | 24-02-2017

Posterpresentatie Startconferentie ZZ-ggz

Een overzicht van de onderwerpen die in de gesprekken met GGZ-partijen naar boven zijn gekomen voor het traject Zinnige Zorg -...

Publicatie | 21-02-2017