1.888 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Factsheet Anders kijken, anders leren, anders doen

In april 2015 heeft de commissie haar eerste advies uitgebracht: 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren'. In vervolg...

Brochure | 22-05-2017

Evaluatie van eHealth-technologie

Terwijl de zoektocht naar nieuwe methoden doorgaat, is er nog steeds een tekort aan ‘bewijs’ voor eHealth. De beoordeling van...

Publicatie | 17-05-2017

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur...

Brochure | 17-05-2017

Persoonsgebonden budget Wlz (Informatiebulletin 2017)

Zorgkantoren verspreiden namens het Zorginstituut dit Informatiebulletin onder pgb-Wlz-houders. Dit bulletin bevat informatie...

Publicatie | 17-05-2017

Verslag Adviescommissie Pakket (ACP) 12-05-2017

Verslag | 12-05-2017

Vierde Zorginstituut Nederland Lezing

De vierde Zorginstituut Nederland Lezing is op 5 april 2017 uitgesproken door Peter van Lieshout. De titel van zijn lezing is:...

Publicatie | 09-05-2017

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 12-5-2017

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben...

Vergaderstuk | 04-05-2017

Verslag bijeenkomst Stuurgroep Intensive Care 25-01-2017

Dit is het verslag van de derde vergadering van de stuurgroep die de implementatie van de kwaliteitsstandaard organisatie van...

Verslag | 03-05-2017

Jaaroverzicht Zorginstituut 2016

2016 is voor Zorginstituut Nederland een jaar geweest van verankering én verandering. Verankering wat betreft de borging van...

Jaarverslag | 03-05-2017

Evaluatierapport handreiking zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het Zorginstituut schreef in augustus 2015 de handreiking ‘Zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas’....

Rapport | 01-05-2017