Publicaties

1.773 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Zorginstituut Magazine - december 2016

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van...

Magazine | 20-12-2016

Systeemadvies fysio- en oefentherapie

In december 2016 adviseert het Zorginstituut over een geleidelijke instroom van effectieve fysiotherapie en oefentherapie in...

Advies | 20-12-2016

Daclizumab (Zinbryta) bij relapsing (recidiverende) vormen van multiple sclerose (RMS)

Advies | 19-12-2016

GIPeilingen 2015

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van...

Publicatie | 15-12-2016

Passend Onderzoek effectiviteit langdurige zorg

Rapport | 15-12-2016

Consultatie concept Kwaliteitskader 'Verpleegzorg’

Begeleidende brief van 15 december 2016 bij consultatie van het concept kwaliteitskader verpleegzorg van Jan Kremer aan...

Brief | 15-12-2016

Concept Kwaliteitskader Verpleegzorg

Concept versie van kwaliteitskader verpleegzorg opgesteld door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. Dit is op 15...

Publicatie | 15-12-2016

Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2017 (versie 1)

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat...

Publicatie | 15-12-2016

Handboek informatie-uitvraag Wlz 2017

In het Handboek informatie-uitvraag Wlz 2017 treft u een handleiding aan bij de informatie die het Zorginstituut in 2017...

Publicatie | 15-12-2016

Herbeoordeling lumacaftor/ivacaftor (Orkambi) bij cystische fibrose (CF) bij patiënten die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen

Herbeoordeling lumacaftor/ivacaftor (Orkambi) bij cystische fibrose (CF) bij patiënten die homozygoot zijn voor de...

Advies | 15-12-2016