2.265 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

GVS-advies patiromeer (Veltassa®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft getoetst of patiromeer (Veltassa®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er ...

Advies | 25-02-2019

Vergoeding KID (kunstmatige inseminatie met donorzaad) vanuit de Zorgverzekeringswet

Als algemeen uitgangspunt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt dat alleen medische behandelingen voor vergoeding vanuit het ...

Publicatie | 25-02-2019

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 1 maart 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 22-02-2019

Standpunt Percutane leverperfusie met melfalan bij leverdominante, niet-resectabele mestastasen van een uveamelanoom

Het Zorginstituut concludeert dat percutane leverperfusie (PHP) met melfalan (een vorm van chemotherapie) bij patiënten met ...

Standpunt | 12-02-2019

Wijziging beleidsregels beheerskosten Wlz 2018 zorgkantoren

Publicatie in de staatscourant van het besluit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 12 februari 2019 tot ...

Besluit | 12-02-2019

Wijziging beleidsregels vereveningsbijdrage Zvw 2019

Besluit | 12-02-2019

Onderzoek 'Op zoek naar passende zorg: problemen die ggz-patiënten ervaren'

Zorginstituut Nederland heeft laten onderzoeken of mensen met psychische aandoeningen passende zorg krijgen. Het onderzoek, ...

Rapport | 12-02-2019

Beleidsregels besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019

Besluit | 12-02-2019

Wijziging beleidsregels beheerskosten Wlz 2018 Wlz-uitvoerders

Publicatie in de staatscourant van het besluit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 12 februari 2019 tot ...

Besluit | 12-02-2019

Verslag van de 2e ZIN Wetenschapsdag Kennis & Beleid 7 februari 2019

Verslag van de 2e Wetenschapsdag van Zorginstituut Nederland. Het thema was deze keer Kennis & Beleid. Tijdens deze bijeenkomst ...

Verslag | 07-02-2019