1.912 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vragen en antwoorden Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ (Thema 2017: 'Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen')

Vragen en antwoorden over de Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ voor het thema van 2017:...

Publicatie | 28-06-2017

Zinnige Zorg screening: Ziekten van het zenuwstelsel (brief start systematische doorlichting)

Zorginstituut Nederland is in juni 2017 gestart met de systematische doorlichting van de zorg rond 'ziekten van het...

Brief | 28-06-2017

Zorginstituut Magazine juni 2017

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van...

Magazine | 26-06-2017

Standpunt Autologe vettransplantatie (AFT of lipofilling) bij partiële defecten van het hoofd/hals gebied

De behandeling met autologe vettransplantatie – AFT of lipofilling - kan onder voorwaarden deel uitmaken van het basispakket...

Standpunt | 26-06-2017

Dolutegravir (Tivicay®) bij de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntie virus (hiv-1) - herbeoordeling GVS-advies

In het voorjaar van 2017 heeft de minister van VWS het Zorginstituut verzocht om een herbeoordeling uit te voeren over het...

Advies | 26-06-2017

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 30-6-2017

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben...

Vergaderstuk | 23-06-2017

Brief aan partijen over vervolg Implementatie kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

De partijen zijn aan zet voor een goede implementatie van de kwaliteitsstandaard 'Acuut herseninfarct'. Hiervoor is regionale...

Brief | 16-06-2017

Publicatie Zvw 2006-2017

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2015 opgelopen van 17,4 miljard euro naar 26,2 miljard euro....

Publicatie | 15-06-2017

Publicatie Wlz 2015-2017

De lasten van het Fonds langdurige zorg (Flz) zijn tussen 2015 en 2016 opgelopen van 19,6 miljard euro naar 19,8 miljard euro....

Publicatie | 15-06-2017

Eculizumab (Soliris®) bij PNH - herbeoordeling pakketadvies

Ook bij de herbeoordeling adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om eculizumab voor de indicatie PNH niet langer te...

Advies | 09-06-2017