2.296 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

GVS-advies tolvaptan (Jinarc®) bij volwassen patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) - aanpassing bijlage 2 voorwaarden

Tolvaptan (Jinarc®) is op basis van een eerdere beoordeling van Zorginstituut Nederland geplaatst op lijst 1B van het ...

Advies | 02-04-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel durvalumab (Imfinzi®) voor volwassenen met lokaal gevorderd, irresectabel niet-kleincellig longcarcinoom

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor durvalumab (Imfinzi®). Het middel wordt gebruikt bij de ...

Advies | 01-04-2019

Zorginstituut Magazine - maart 2019

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de ...

Magazine | 01-04-2019

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 5 april 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 28-03-2019

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Baarmoederhalsafwijkingen

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met ...

Verslag | 28-03-2019

Verpleegkundige indicatiestelling - een nadere duiding

In dit document verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen uit de regelgeving rondom het indiceren door de ...

Standpunt | 28-03-2019

Publicatie Wlz 2015-2018

In 2018 stijgen de kosten van langdurige zorg naar verwachting met 4% ten opzichte van 2017. De gegevens 2018 betreffen een ...

Publicatie | 27-03-2019

Publicatie Zvw 2006-2018

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2017 en 2018 opgelopen van € 24,3 miljard naar € 25,1 miljard. De baten ...

Publicatie | 27-03-2019

Organogram Zorginstituut Nederland 2019

In dit document staat een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en het management met de daarbij behorende afdelingen en ...

Publicatie | 26-03-2019

Leeswijzers Toetsingskader

De Leeswijzers Toetsingskader beschrijven per gebruikersgroep hoe de criteria uit het Toetsingskader ook te gebruiken zijn als ...

Publicatie | 25-03-2019