Advies - vergoed benralizumab (Fasenra®) voor de behandeling van ernstig astma

Zorginstituut Nederland heeft de minister voor Medische Zorg geadviseerd om benralizumab (Fasenra®) te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn kan worden gebruikt voor bepaalde patiënten met een vorm van ernstig astma. Als de minister ons advies overneemt, komt benralizumab in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Alleen dan wordt dit medicijn vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Wij adviseren wel extra voorwaarden voor vergoeding.

Stand van zaken: advies gestuurd naar de minister

Het Zorginstituut heeft dit advies naar de minister voor Medische Zorg gestuurd. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Benralizumab is bedoeld voor bepaalde mensen met ernstig astma

Benralizumab is de werkzame stof. De merknaam is Fasenra®. Het medicijn is een injectie die elke 4 of 8 weken onder de huid (subcutaan) wordt toegediend.

Het medicijn kan worden gebruikt bij mensen met een bepaalde vorm van ernstig astma. Met ernstig astma bedoelen we als mensen met astma minstens 2 longaanvallen per jaar hebben, ook al gebruiken zij 1 of meerdere inhalatoren die de luchtwegen verwijden of ontstekingen remmen. Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen. De luchtwegen bestaan uit de longen, luchtpijp, keel en neus. Het medicijn geldt specifiek voor ernstig eosinofiel astma. Eosinofielen zijn een soort witte bloedcellen. Bij mensen met eosinofiel astma zijn er te veel van deze witte bloedcellen in het bloed aanwezig. Ze veroorzaken ontstekingen en zwellingen in de luchtwegen. 

Benralizumab is een zogeheten biological. Biologicals zijn biologische medicijnen. Ze worden zo genoemd omdat ze gemaakt zijn van eiwitten van levende organismen. Bijvoorbeeld van bacteriën, schimmels of cellen van planten of dieren. Er zijn veel verschillende soorten biologische medicijnen. Maar in Nederland bedoelen we met biologicals meestal medicijnen die ontstekingen remmen.

Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas) 

Advies Zorginstituut over vergoeding van benralizumab

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om benralizumab (Fasenra®) onder bepaalde voorwaarden te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het advies is om het medicijn op te nemen op bijlage op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster met tezepelumab (Tezspire®). Voor benralizumab is de standaarddosis vastgesteld op 0,54 mg en voor tezepelumab op 7,50 mg. Voor benralizumab gelden bepaalde extra voorwaarden, de zogeheten bijlage-2 voorwaarden.

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Voorwaarden voor vergoeding van benralizumab

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding van een medicijn, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk daarvoor op onze informatiepagina over eigen risico en eigen bijdrage. Of vraag het uw zorgverzekeraar.

Hoe is het advies ontstaan?

Het Zorginstituut adviseert de minister. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken. 

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Benralizumab is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan.