Publicaties

1.813 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Aanvaardbaarheidspercentages 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Als een verzekerde met een pgb-Wlz langer dan 6 weken in het buitenland verblijft én zorgverleners inhuurt die niet onder de...

Publicatie | 03-01-2017

Budgetplan 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

U wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een...

Formulier | 03-01-2017

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur...

Brochure | 03-01-2017

Overzicht Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda biedt een overzicht van de zorggebieden waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en...

Publicatie | 03-01-2017

Besluit Mandaat en machtiging declaratiegeschillen ten behoeve van het CAK per 2 januari 2017

Per 1 januari 2017 heeft het CAK de uitvoeringstaken rondom de 'burgerregelingen' van het Zorginstituut overgenomen. Met dit...

Besluit | 02-01-2017

Nadere aanwijzing beheerskosten Wlz 2016

Besluit | 29-12-2016

Voetzorg bij diabetes: vergoeding & kwaliteit (Analyse van ontwikkelingen 2009-2016)

In 2010 heeft het Zorginstituut zijn standpunt Voetzorg bij diabetes mellitus uitgebracht. De vergoeding van voetzorg vanuit de...

Publicatie | 29-12-2016

Beoordelen behandelperspectief LVG

Bij de beoordeling of een verzekerde is aangewezen op behandeling in een instelling voor licht verstandelijk gehandicapten...

Publicatie | 23-12-2016

Rapport Gezondheidsraad over prenatale screening

Rapport | 22-12-2016

Onderzoek naar de rol van patiënten bij het afwijken van richtlijnen door huisartsen

Onderzoek naar de wensen, voorkeuren en omstandigheden van patiënten bij de beslissing van een huisarts over het voorschrijven...

Rapport | 22-12-2016