2.377 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Trombosebeen en longembolie onder de loep - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2019

Het Zorginstituut onderzoekt samen met betrokken partijen hoe de zorg voor mensen met een trombosebeen of longembolie verbeterd  ...

Magazine | 01-07-2019

Kwaliteit van zorg begint bij de mensen zelf - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2019

De Kwaliteitsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over kwaliteit van zorg en pakt door op dossiers waar zorgpartijen er ...

Magazine | 01-07-2019

Visiedocument Denktank IZO 2019: Met elkaar in gesprek over de toekomst

Zorginstituut Nederland wil dat alle mensen in Nederland van goede zorg verzekerd zijn. Goede informatievoorziening is essentieel ...

Publicatie | 01-07-2019

Zorginstituut Magazine - juli 2019

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de ...

Magazine | 01-07-2019

Onderzoek naar regionale netwerkvorming IC’s

‘Regionale samenwerking en het vormen van IC-netwerken’ zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van ...

Publicatie | 01-07-2019

Verslag vergadering Kwaliteitsraad 1 juli 2019

Het verslag van de vergadering van de Kwaliteitsraad van 1 juli 2019 is in de vergadering van 29 augustus 2019 besproken en ...

Verslag | 01-07-2019

Handboek Digitale Vervanging

Handboek met alle specificaties, bijzonderheden en uitzonderingen voor digitalisering van het archief van Zorginstituut Nederland.

Publicatie | 01-07-2019

Toelichting bij het aanvraagformulier uitgewerkte subsidieaanvraag veelbelovende zorg

In dit document staat de toelichting op de invulvelden van het aanmeldformulier voor het indienen van een uitgewerkte ...

Publicatie | 01-07-2019

Bijlage 5 intentieverklaring deelnemende centra Subsidieaanvraag veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor de intentieverklaringen van deelnemende centra voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de ...

Publicatie | 01-07-2019

Bijlage 1 begroting Subsidieaanvraag veelbelovende zorg

Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg moet bijgaande begroting worden ...

Publicatie | 01-07-2019