Publicaties

1.791 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Zorginstituut zet vaart achter verbetering kwaliteit verpleegzorg (artikel Magazine)

De verpleegzorg heeft geen gebrek aan belangstelling. Sinds 2015 is het Zorginstituut nauw betrokken bij de...

Publicatie | 21-12-2016

Exploitatie Wlz 2015-2016

De lasten van het Fonds langdurige zorg (Flz) zijn tussen 2015 en 2016 opgelopen van 19,6 miljard euro naar 19,9 miljard euro....

Publicatie | 21-12-2016

Intra-arteriële behandeling van het acute herseninfarct

Het Zorginstituut heeft beoordeeld dat intra-arteriële behandeling (IAT), gelet op de resultaten, voldoet aan ‘de stand van de...

Standpunt | 21-12-2016

Advies ACP - Toekomstbeeld fysio- en oefentherapie (systeemadvies)

Vergaderstuk | 20-12-2016

Maatwerk in de Wlz (Scenario's voor zorg op maat, ook in de thuissituatie)

Mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg zij nodig hebben en zeggenschap kunnen houden over hun eigen leven. Hiervoor is het...

Advies | 20-12-2016

Zorginstituut Magazine - december 2016

Het Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de vele facetten van...

Magazine | 20-12-2016

Systeemadvies fysio- en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie is een in omvang beperkt omschreven aanspraak in de Zorgverzekeringswet, wat leidt tot uitwijkgedrag...

Advies | 20-12-2016

Daclizumab (Zinbryta) bij relapsing (recidiverende) vormen van multiple sclerose (RMS)

Op basis van de geldende criteria is daclizumab (Zinbryta) onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen in het cluster...

Advies | 19-12-2016

GIPeilingen 2015

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van...

Publicatie | 15-12-2016

Passend Onderzoek effectiviteit langdurige zorg

Zorginstituut Nederland heeft de taak van pakketbeheerder voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)....

Rapport | 15-12-2016