Publicaties

1.834 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wijziging Beleidsregels beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016

Besluit | 20-02-2017

Basisprincipes bij consultaties van het Zorginstituut

Dit document beschrijft hoe het Zorginstituut belanghebbenden betrekt bij zijn adviezen en besluiten. Hierin staan de soorten...

Publicatie | 20-02-2017

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 24-02-2017

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben...

Vergaderstuk | 17-02-2017

Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie

Per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige GGZ geduid en uitgelegd op grond van de DSM 5 (Diagnostic and...

Publicatie | 15-02-2017

Analyse van zorg bij patiënten met non-stemi-hartinfarct

In het kader van haar wettelijke taak om systematische doorlichting te doen van de verzekerde zorg, heeft het...

Publicatie | 08-02-2017

Toelichting termen ‘Regio’ en ‘Netwerk’ in de kwaliteitsstandaard

Dit is een uitleg van de begrippen ‘regio’ en ‘netwerk’ uit de Kwaliteitsstandaard organisatie van Intensive Care (IC).

Publicatie | 07-02-2017

Hoe wilt u uw zorg in 2017 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het goed om na te denken over de plek waar u de...

Brochure | 06-02-2017

Agenda Kwaliteitsraad 02-02-2017 (KR - 40)

Vergaderstuk | 02-02-2017

Aanvraagdocument projectsubsidie (Jaargang ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’)

Aanvraagdocument voor jaargang 2017 ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’ van de projectsubsidie...

Publicatie | 31-01-2017

Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2017 (versie 2)

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat...

Publicatie | 30-01-2017