1.888 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Tenofovir alafenamide (Vemlidy®) bij chronische hepatitis B virusinfectie (GVS-advies)

Zorginstituut Nederland adviseert om tenofovir alafenamide (Vemlidy®) te plaatsen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering.

Advies | 26-04-2017

Samenstelling commissie geboortezorg Kwaliteitsraad

Omdat het cruciaal is dat de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg snel en volledig wordt ingevoerd heeft het Zorginstituut de...

Brief | 25-04-2017

Migalastat (Galafold) bij de ziekte van Fabry met een behandelbare α-galactosidase A (GLA)-mutatie (GVS-advies)

Het Zorginstituut concludeert dat Migalastat (Galafold) een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van de...

Advies | 25-04-2017

Standpunt Nervus hypoglossus stimulatie bij geselecteerde patiënten met obstructief slaapapneu syndroom (OSAS)

Nervus hypoglossus stimulatie bij geselecteerde patiënten met obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) voldoet aan de stand van...

Standpunt | 25-04-2017

Wlz-geschil: Standpunt cognitieve schade door langdurig alcoholgebruik: mogelijk wél toegang tot Wlz

Het CIZ wijst in de bezwaarfase toegang tot de Wlz af omdat de zorgbehoefte van verzekerde hoofdzakelijk voortkomt uit zijn...

Standpunt | 20-04-2017

Evaluatierapport Standpunt torische lenzen bij staar met astigmatisme

Naar aanleiding van het standpunt ‘Torische lenzen bij staar met astigmatisme’ (juni 2014) heeft het Zorginstituut onderzocht...

Rapport | 20-04-2017

Pakketadvies palbociclib (Ibrance) voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS borstkankermiddel palbociclib (Ibrance) niet op te nemen in het...

Advies | 11-04-2017

Verslag vervolgbijeenkomst Zinnige Zorg screening Geboortezorg en gynaecologische aandoeningen 11 april 2017

In de loop van 2016 heeft het Zorginstituut aangekondigd te starten met een systematische doorlichting van de geboortezorg en...

Verslag | 11-04-2017

Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

In de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 heeft de staatssecretaris van VWS extra middelen (23,700...

Besluit | 10-04-2017

Wijziging beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerder Wlz 2016

Besluit | 10-04-2017