1.911 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Ibrutinib (Imbruvica®) bij eerstelijnsbehandeling chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiënten die geen del(17p) of TP53-mutatie hebben

Het Zorginstituut adviseert om ibrutinib alleen op te nemen in het verzekerde pakket voor de subgroep van patiënten waarvoor...

Advies | 08-06-2017

Verslagen uit de regio over de invoering van de Kwaliteitsstandaard Intensive Care (IC)

Om de bij de implementatie van deze kwaliteitsstandaard opgedane ervaringen te kunnen delen, verzamelt en publiceert het...

Verslag | 08-06-2017

Herbeoordeling elosulfase alfa (Vimizim®) bij de behandeling van Morquio A syndroom

Elosulfase alfa (Vimizim®) maakt geen deel uit van het basispakket. Vimizim is een middel dat wordt toegediend bij de...

Advies | 07-06-2017

Interviewserie: Reflectie in de langdurige zorg

Kwaliteit van zorg begint bij reflectie. Reflectie begint bij luisteren. Luisteren naar wat cliënten en medewerkers nodig...

Publicatie | 02-06-2017

Advies implementatie intra-arteriële trombectomie (IAT) bij het acute herseninfarct

Het Zorginstituut heeft in december 2016 geadviseerd over de instroom van intra-arteriële trombectomie (IAT) in het verzekerde...

Advies | 02-06-2017

Verslag Kwaliteitsraad 01-06-2017

Verslag | 01-06-2017

Beleidsregels beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

Besluit | 01-06-2017

Agenda Kwaliteitsraad 01-06-2017

Vergaderstuk | 01-06-2017

Brief FKG ATC-referentiebestand 2016 en 2017

Verzoek van het ministerie van VWS aan het Zorginstituut voor aanpassing beleidsregels vereveningsbijdrage Zvw 2016 en 2017

Brief | 31-05-2017

Definitieve indicatorenset integrale geboortezorg

Zorginstituut Nederland heeft de indicatoren die behoren bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op 1 juni 2017...

Rapport | 30-05-2017