Publicaties

1.813 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Verslag ACP 09-12-2016

Verslag | 06-03-2017

Advies ACP - Fysio- en oefentherapie bij artrose knie en heup

Vergaderstuk | 06-03-2017

Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ

Het verblijf van volwassen cliënten met een psychische stoornis in een GGZ-instelling wordt verstrekt vanuit de...

Rapport | 06-03-2017

Nieuwsbrieven traject Zinnige Zorg GGZ

Het doel van dit traject is om in nauwe samenwerking met partijen in de GGZ gepast gebruik te stimuleren en potentiële...

Publicatie | 06-03-2017

Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontworpen om de manier waarop gebruik...

Publicatie | 03-03-2017

Nieuwsbrief - februari 2017

Met deze nieuwsbrief houdt het Zorginstituut geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zijn werkagenda,...

Nieuwsbrief | 01-03-2017

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Acute en chronische nociceptieve pijn

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De...

Publicatie | 28-02-2017

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Glaucoom

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De...

Publicatie | 28-02-2017

Toelichting op hoofdstuk over personeelssamenstelling in Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en dan specifiek het hoofdstuk over de personeelssamenstelling...

Publicatie | 24-02-2017

Posterpresentatie Startconferentie ZZ-ggz

Een overzicht van de onderwerpen die in de gesprekken met GGZ-partijen naar boven zijn gekomen voor het traject Zinnige Zorg -...

Publicatie | 21-02-2017