Publicaties

1.791 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Leden Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een assessmentcommissie die wetenschappelijke adviezen geeft op zowel het gebied van...

Publicatie | 10-01-2017

Reacties van partijen op concept Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op de conceptversie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg konden partijen tot 22 december 2016 reageren. Het Zorginstituut...

Publicatie | 09-01-2017

IQ-test bij kinderen met autisme vereist specifieke deskundigheid

Psychiatrische aandoeningen geven geen toegang tot de Wlz. Bij een verzekerde met autisme laten non-verbale IQ-testen een veel...

Standpunt | 09-01-2017

Nacalculatieschema 2017 Zvw

Publicatie | 03-01-2017

Aanvaardbaarheidspercentages 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Als een verzekerde met een pgb-Wlz langer dan 6 weken in het buitenland verblijft én zorgverleners inhuurt die niet onder de...

Publicatie | 03-01-2017

Budgetplan 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

U wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een...

Formulier | 03-01-2017

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur...

Brochure | 03-01-2017

Overzicht Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda biedt een overzicht van de zorggebieden waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en...

Publicatie | 03-01-2017

Besluit Mandaat en machtiging declaratiegeschillen ten behoeve van het CAK per 2 januari 2017

Per 1 januari 2017 heeft het CAK de uitvoeringstaken rondom de 'burgerregelingen' van het Zorginstituut overgenomen. Met dit...

Besluit | 02-01-2017

Voetzorg bij diabetes: vergoeding & kwaliteit (Analyse van ontwikkelingen 2009-2016)

In 2010 heeft het Zorginstituut zijn standpunt Voetzorg bij diabetes mellitus uitgebracht. De vergoeding van voetzorg vanuit de...

Publicatie | 29-12-2016