2.018 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

GVS-advies cladribine (Mavenclad®) bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RR MS)

Het Zorginstituut adviseert oraal cladribine (Mavenclad®) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage...

Advies | 24-01-2018

Stand van zaken Zinnige Zorgtraject slaapapneu januari 2018

Zorginstituut Nederland heeft in januari 2018 alle betrokken en belanghebbende partijen een 'update' toegestuurd over de...

Publicatie | 22-01-2018

Landelijk indicatieprotocol protonentherapie hoofd-halstumoren

Protonentherapie behoort bij het indicatiegebied hoofd-halstumoren tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet...

Brief | 22-01-2018

Agenda Kwaliteitsraad 25-01-2018

Vergaderstuk | 19-01-2018

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 26 januari 2018

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben...

Vergaderstuk | 18-01-2018

GVS-advies herbeoordeling evolocumab (Repatha®)

De minister van VWS heeft in 2017 het Zorginstituut verzocht om te adviseren over de aanpassing van de nadere voorwaarden van...

Advies | 18-01-2018

Schema Opdrachten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met trekkers en contactgegevens

Dit schema geeft een overzicht van de opdrachten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor nadere toelichting of informatie...

Publicatie | 17-01-2018

GVS-advies sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi®) bij chronische hepatitis C

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir Vosevi® kan opgenomen worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor de eerder...

Advies | 16-01-2018

GVS-advies viskeuze cysteamine oogdruppels (Cystadrops®) bij cystinose

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om Cystadrops® op te nemen in het...

Advies | 04-01-2018

Brief 'Aanpassing in toetsing kwaliteitstandaarden'

Brief aan partijen over de aanstaande wijzigingen in het toetsproces naar aanleiding van de commotie rond de inschrijving van...

Brief | 04-01-2018