2.296 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg

In dit document staat een overzicht van hulpmiddelen met daaraan toegevoegd of de vergoeding valt onder 'hulpmiddelenzorg' of ...

Publicatie | 14-05-2019

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Infectieziekten

Uit verkennend onderzoek in de screeningsfase Infectieziekten blijkt dat er mogelijk ruimte is voor meer zinnige zorg in de ...

Rapport | 14-05-2019

Agenda vergadering Kwaliteitsraad 13-05-2019

Agenda van de vergadering van de Kwaliteitsraad van 13 mei 2019.

Vergaderstuk | 13-05-2019

ACP-advies over ipilimumab in combinatie met nivolumab (Yervoy® en Opdivo®)

De Adviescommissie Pakket (ACP) heeft in haar vergadering van 10 mei 2019 gesproken over de vraag of de ...

Advies | 10-05-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste 1 andere therapie hebben gehad

Het Zorginstituut heeft getoetst of venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab in aanmerking komt voor vergoeding uit ...

Advies | 08-05-2019

Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 10 mei 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 03-05-2019

GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarde voor toepassing bij kinderen van 2 t/m 5 jaar

De minister voor Medische Zorg heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of de nieuwe farmaceutische vorm en ...

Advies | 30-04-2019

Belangenverklaringen leden Kwaliteitsraad

Ondertekende belangenverklaringen van de leden van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Publicatie | 29-04-2019

Beoordeling 'stand van de wetenschap en praktijk': technische variant

Een belangrijk kernpunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel is van ...

Rapport | 29-04-2019

GIPeilingen 2017

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen ...

Publicatie | 29-04-2019