2.213 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Zorginstituut Magazine - december 2018

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over de ...

Magazine | 21-12-2018

Belangenverklaringen leden Commissie Geneesmiddelen (CG)

Belangenverklaringen van de leden van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) - Commissie Geneesmiddelen.

Publicatie | 21-12-2018

Gebruik en kosten van ouderenzorg 2013 – 2016

Zorginstituut Nederland heeft de trendontwikkeling van de zorgkosten en het zorggebruik van kwetsbare ouderen onderzocht over de ...

Rapport | 21-12-2018

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019

Besluit | 21-12-2018

Plan van aanpak 1e fase programma 'Zorgevaluatie en Gepast Gebruik'

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Medisch Specialistische Zorg ...

Rapport | 20-12-2018

Verduidelijking van het standpunt uit 2016 over Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN)

In 2016 heeft Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) voor volwassenen met een ...

Standpunt | 20-12-2018

Pakketadvies ziekenvervoer

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport adviseert het Zorginstituut over een ‘rechtvaardiger’ en ...

Advies | 20-12-2018

Informatie wijzigingen oude jaren bij Handboek Zvw

In deze publicatie worden, per verslagjaar- vanaf 2007, de belangrijkste Wijzigingen in het Handboek Informatie ...

Publicatie | 20-12-2018

Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie

Zorginstituut Nederland heeft eind 2016 een systeemadvies uitgebracht voor fysiotherapie en oefentherapie. Voor de uitvoering van ...

Brief | 18-12-2018

Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor de behandeling van B-cel acute lymfatische leukemie (B-cel ALL) bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar

De minister voor Medische Zorg heeft het Zorginstituut gevraagd advies uit te brengen over het geneesmiddel tisagenlecleucel-T ...

Advies | 18-12-2018