1.888 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Publicatie Zvw 2006-2017

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2015 opgelopen van 17,4 miljard euro naar 26,2 miljard euro....

Publicatie | 15-06-2017

Publicatie Wlz 2015-2017

De lasten van het Fonds langdurige zorg (Flz) zijn tussen 2015 en 2016 opgelopen van 19,6 miljard euro naar 19,8 miljard euro....

Publicatie | 15-06-2017

Eculizumab (Soliris®) bij PNH - herbeoordeling pakketadvies

Ook bij de herbeoordeling adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om eculizumab voor de indicatie PNH niet langer te...

Advies | 09-06-2017

Verslag implementatiebijeenkomst Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) 11 april 2017

In vervolg op het uitgebrachte Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden heeft het Zorginstituut een eerste...

Verslag | 08-06-2017

Ibrutinib (Imbruvica®) bij eerstelijnsbehandeling chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiënten die geen del(17p) of TP53-mutatie hebben

Het Zorginstituut adviseert om ibrutinib alleen op te nemen in het verzekerde pakket voor de subgroep van patiënten waarvoor...

Advies | 08-06-2017

Verslagen uit de regio over de invoering van de Kwaliteitsstandaard Intensive Care (IC)

Om de bij de implementatie van deze kwaliteitsstandaard opgedane ervaringen te kunnen delen, verzamelt en publiceert het...

Verslag | 08-06-2017

Verslag Kwaliteitsraad 16-03-2017

Verslag | 08-06-2017

Herbeoordeling elosulfase alfa (Vimizim®) bij de behandeling van Morquio A syndroom

Elosulfase alfa (Vimizim®) maakt geen deel uit van het basispakket. Vimizim is een middel dat wordt toegediend bij de...

Advies | 07-06-2017

Interviewserie: Reflectie in de langdurige zorg

Kwaliteit van zorg begint bij reflectie. Reflectie begint bij luisteren. Luisteren naar wat cliënten en medewerkers nodig...

Publicatie | 02-06-2017

Advies implementatie intra-arteriële trombectomie (IAT) bij het acute herseninfarct

Het Zorginstituut heeft in december 2016 geadviseerd over de instroom van intra-arteriële trombectomie (IAT) in het verzekerde...

Advies | 02-06-2017