2.079 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Standpunt Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre) bij diabetes

Real Time Continue Glucose Monitor (RTCGM) is een manier voor diabetespatiënten om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Voor...

Standpunt | 30-04-2018

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor...

Publicatie | 23-04-2018

Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten...

Rapport | 19-04-2018

Verdringing binnen de ziekenhuiszorg

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft een consortium bestaande uit de Universiteit Maastricht, Ecorys Nederland, VU...

Publicatie | 17-04-2018

GIPeilingen

Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van...

Publicatie | 17-04-2018

GVS-advies rolapitant (Varuby®) voor de preventie van vertraagde misselijkheid en braken in verband met sterk en matig emetogene chemotherapie tegen kanker

Het Zorginstituut heeft een beoordeling gedaan over opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van rolapitant...

Advies | 17-04-2018

Zorginstituut Magazine - april 2018

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland en bevat nieuws en achtergrondartikelen over...

Magazine | 12-04-2018

Protonentherapie: wanneer wordt het vergoed uit het basispakket?

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie (bestraling). Deze therapie is begin 2018 in beperkte mate in Nederland...

Brief | 12-04-2018

Advies ziekenvervoer

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport adviseert het Zorginstituut over een ‘rechtvaardiger’ en...

Advies | 09-04-2018

Privacyverklaring Zorginstituut Nederland

Als Zorginstituut hebben wij verschillende wettelijke taken op het gebied van het zorgverzekeringsstelsel. Om deze taken uit te...

Besluit | 05-04-2018