Publicaties

2.477 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 7 februari 2020

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 31-01-2020

Handleiding aanmelden Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Het Zorginstituut maakt gebruik van Dynamisch Aankoopsystemen (DAS) voor  inhuur van personeel en voor zorggerelateerde ...

Publicatie | 30-01-2020

Modelconvenant voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Als een geneesmiddel door de minister is aangemerkt als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating, kunt u een aanvraag ...

Convenant | 28-01-2020

GVS-advies Bevespi® aerosphere 7,2 microgram/5 microgram voor de onderhoudsbehandeling van COPD bij volwassenen

Het Zorginstituut adviseert om Bevespi® aerosphere op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Bevespi® is geregistreerd als ...

Advies | 27-01-2020

Agenda vergadering Kwaliteitsraad 23 januari 2020

Agenda van de vergadering van de Kwaliteitsraad van 23 januari 2020.

Vergaderstuk | 23-01-2020

Zorginstituut Magazine Jubileumnummer - 70 jaar Zorginstituut

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over ...

Magazine | 17-01-2020

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Het Zorginstituut geeft voor het DBC-systeem aan of een zorgactiviteit wel of geen deel uitmaakt van het basispakket.

Publicatie | 16-01-2020

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Urineweginfecties

Verslag van de eerste bijeenkomst als start van de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project Onderste luchtweginfecties en ...

Verslag | 02-01-2020

Hoe wilt u uw zorg in 2020 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het goed om na te denken over de plek waar u de zorg ...

Brochure | 01-01-2020

ZorgCijfers Monitor: 3e Kwartaalbericht 2019 kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de zorg. Dit is de 3e financiële ...

Rapport | 19-12-2019