1.911 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Agenda Kwaliteitsraad 17-07-2017

Vergaderstuk | 17-07-2017

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor...

Publicatie | 13-07-2017

ACP advies over Wlz behandeling en aanvullende zorgvormen

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over Wet langdurige zorg (Wlz)...

Advies | 10-07-2017

Aankondiging systematische doorlichting ‘endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen’

Aankondiging van de start van het Zinnige Zorg-traject systematische doorlichting ‘endocriene ziekten, voedings- en...

Brief | 05-07-2017

Laatste mogelijkheid aanleveren kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg verslagjaar 2016

Het Zorginstituut heeft de opdracht om informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut...

Brief | 05-07-2017

Evaluatieplan en nulmeting 'Verbetersignalement zorg voor artrose knie en heup'

In deze notitie legt het Zorginstituut de gemaakte afspraken vast voor de evaluatie van het Verbetersignalement zorg voor...

Publicatie | 04-07-2017

Wlz-geschil: Toegang tot Wlz-zorg vanwege een verstandelijk handicap bij cognitief verval voor het 18e jaar als gevolg van recidiverende psychosen

Anders dan het CIZ is het Zorginstituut van oordeel dat bij verzekerde een verstandelijke handicap kan worden vastgesteld...

Standpunt | 03-07-2017

Verslag informatiebijeenkomst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt eisen aan zorgorganisaties en zorgverleners. Om meer duidelijkheid te geven over de...

Verslag | 30-06-2017

Aanvraagdocument projectsubsidie (Thema 2017: 'Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen')

Aanvraagdocument voor projectsubsidie thema 2017: 'Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen' van de...

Publicatie | 28-06-2017

Vragen en antwoorden Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ (Thema 2017: 'Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen')

Vragen en antwoorden over de Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ voor het thema van 2017:...

Publicatie | 28-06-2017