2.265 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Meerjarenagenda Kwaliteit

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda staat ...

Publicatie | 07-03-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel abemaciclib (Verzenios®) bij de behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor abemaciclib (Verzenios®). Het middel wordt gebruikt bij de ...

Advies | 07-03-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor axicabtagene ciloleucel (Yescarta®). Het middel wordt gebruikt ...

Advies | 07-03-2019

Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor volwassenen met recidief of refractair DLBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

Zorginstituut Nederland heeft de pakketbeoordeling afgerond voor tisagenlecleucel (Kymriah®). Het middel wordt gebruikt bij de ...

Advies | 07-03-2019

GVS-advies rivaroxaban (Xarelto®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarden

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg heeft het Zorginstituut een beoordeling gedaan over de uitbreiding van de huidige ...

Advies | 04-03-2019

ACP-advies over durvalumab (Imfinzi®)

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over durvalumab (Imfinzi®) bij de ...

Advies | 01-03-2019

Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden door Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA)

Deze leidraad Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut geeft partijen in de zorg handvatten voor goede kwaliteitsstandaarden

Publicatie | 01-03-2019

Nacalculatieschema 2018 Zvw

Publicatie | 28-02-2019

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over asfotase alfa (Strensiq®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over asfotase alfa (Strensiq®) d.d. 24 september 2018 en 25 ...

Verslag | 25-02-2019

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pitolisant (Wakix®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pitolisant (Wakix®) d.d. 25 februari 2019.

Verslag | 25-02-2019