2.213 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over evolocumab (Repatha®)

Verslag van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over evolocumab Repatha® d.d. 18 september 2018 en 17 ...

Verslag | 17-12-2018

Advies meningokokkenvaccins B (MenB) en ACWY (MenACWY)

De staatssecretaris van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om in afstemming op de advisering door de Gezondheidsraad een ...

Advies | 17-12-2018

Besluit houdende de aanwijzing van de zorgkantoren 2016 -2020

Besluit | 15-12-2018

Monitor Weesgeneesmiddelen 2018

Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame, ernstige aandoeningen. De kosten zijn hoog en de werking is vaak slechts ...

Rapport | 13-12-2018

Publicatie Wlz 2015-2018

In 2018 stijgen de kosten van langdurig zorg naar verwachting met ongeveer 4% ten opzichte van 2017. De gegevens 2018 betreffen ...

Publicatie | 13-12-2018

Publicatie Zvw 2006-2018

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2016 opgelopen van € 17,4 miljard naar € 24,5 miljard. De baten ...

Publicatie | 13-12-2018

Visie op stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met Register en Toetsingskader

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer ...

Publicatie | 12-12-2018

GVS-advies budesonide orodispergeerbare tablet (Jorveza®) bij de behandeling van eosinofiele oesofagitis (EoE) bij volwassenen

Het Zorginstituut heeft getoetst of budesonide orodispergeerbare tablet (Jorveza®) opgenomen kan worden in het ...

Advies | 12-12-2018

Standpunt dinutuximab bèta (Qarziba®) bij de behandeling van hoog-risico neuroblastoom bij patiënten van 12 maanden en ouder

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut beoordeelt of de behandeling van het neuroblastoom met het ...

Standpunt | 12-12-2018

Standpunt Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom

Het Zorginstituut concludeert dat Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan complete of optimale interval ...

Standpunt | 11-12-2018