2.018 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2018 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur...

Brochure | 22-12-2017

Standpunt trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus

Het Zorginstituut concludeert dat trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus (oorsuizen) voldoet aan...

Standpunt | 22-12-2017

Pakketadvies ribociclib (Kisqali®) bij gemetastaseerde borstkanker

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om ribociclib (Kisqali®) niet op te nemen in het...

Advies | 22-12-2017

Standpunt endometrium scratching met Pipelle® bij vrouwen die de geassisteerde voortplantingstechnieken IVF/ICSI ondergaan

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of endometrium scratching met Pipelle®, voorafgaande aan de tweede IVF/ICSI poging bij...

Standpunt | 22-12-2017

Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)'

Het Zorginstituut onderzoekt een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ. In dit Zorgclustermodel is de bekostiging gebaseerd op...

Rapport | 21-12-2017

Standpunt Slaap Positie Trainer (SPT) bij positieafhankelijke slaapapneu (pOSAS)

Het Zorginstituut concludeert dat behandeling met de Slaap Positie Trainer (SPT) voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en...

Standpunt | 21-12-2017

Standpunt: Autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij therapierefractaire Morbus Crohn

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij therapierefractaire Morbus Crohn voldoet niet aan het wettelijke criterium...

Standpunt | 21-12-2017

Monitor weesgeneesmiddelen 2017

Het doel van de monitor weesgeneesmiddelen is om op basis van declaratiedata en interviews inzicht te geven in de inzet van...

Publicatie | 21-12-2017

Budgetplan 2018 (Persoonsgebonden budget Wlz)

U wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een...

Formulier | 19-12-2017

Publicatie Wlz 2015-2017

De lasten van het Fonds langdurige zorg (Flz) zijn tussen 2015 en 2016 opgelopen van 19,6 miljard euro naar 19,8 miljard euro....

Publicatie | 18-12-2017