2.182 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Diabetes mellitus type 2 (Herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De ...

Publicatie | 01-12-2018

Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Hepatitis A

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De ...

Publicatie | 01-12-2018

Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Stoppen met roken

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De ...

Publicatie | 01-12-2018

Rapport screeningsfase Zinnige Zorg - Ziekten van het zenuwstelsel

Het screeningsrapport Zinnige Zorg 'Ziekten van het zenuwstelsel' beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase, met als ...

Rapport | 28-11-2018

Handboek informatie-uitvraag Wlz 2019

In het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten Wlz-uitvoerders periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het ...

Publicatie | 27-11-2018

GVS-advies letermovir (Prevymis®) bij allogene hematopoëtische stamceltransplantatie

Het Zorginstituut heeft getoetst of letermovir (Prevymis®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er ...

Advies | 27-11-2018

Belangenverklaringen leden Commissie Care (CCA)

Belangenverklaringen van de leden van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) - Commissie Care

Publicatie | 27-11-2018

GVS-advies chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®) bij de behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)

Het Zorginstituut heeft getoetst of chenodeoxycholzuur (Chenodeoxycholic acid Leadiant®) opgenomen kan worden in het ...

Advies | 22-11-2018

Evaluatierapport Internetbehandelingen bij depressie

Uit de evaluatie van het Standpunt Internetbehandelingen bij depressie uit 2013 blijkt dat het aantal internetbehandelingen ...

Rapport | 22-11-2018

Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen

Voor opname in het GVS moet een wettelijke procedure worden doorlopen. Na het in behandeling nemen van de aanvraag geldt een ...

Rapport | 21-11-2018