2.213 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reeds gestelde vragen Aanvraag projectsubsidie Samen Beslissen 2019

Overzicht van alle gestelde vragen en bijbehorende antwoorden bij subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

Publicatie | 31-01-2019

Overzicht gesubsidieerde projecten Samen Beslissen - Transparantie over de Kwaliteit van Zorg

Overzicht van subsidieprojecten Samen Beslissen 2016, 2017 en 2018 binnen het programma Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.

Publicatie | 31-01-2019

Programma 2e Wetenschapsdag

Voor de 2e keer organiseert het Zorginstituut 'De Wetenschapsdag'. Op 7 februari 2019 vertellen verschillende sprekers, aan een ...

Publicatie | 31-01-2019

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 1 februari 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 25-01-2019

Brief aan VWS over landelijk indicatieprotocol protonentherapie borstkanker

Protonentherapie behoort bij het indicatiegebied mammacarcinoom (borstkanker) tot de te verzekeren prestaties van de ...

Brief | 24-01-2019

Zinnige Zorg - Verslag werkbijeenkomst Baarmoederhalsafwijkingen

Verslag van de werkbijeenkomst Zinnige Zorg - Baarmoederhalsafwijkingen op 6 december 2018.

Verslag | 24-01-2019

Plan van aanpak actualisering standpunt medisch-specialistische revalidatie

Dit plan van aanpak beschrijft de aanpak om te komen tot een duidelijkere indicatiestelling voor medisch-specialistische ...

Publicatie | 18-01-2019

Handboek informatie zorgverzekeringswet 2019

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan ...

Publicatie | 18-01-2019

Stand van zaken rapport Zorgclustermodel GGZ (deel 2)

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut eind 2017 advies uitgebracht over het nieuwe bekostigingsmodel GGZ. ...

Brief | 09-01-2019

Belangenverklaringen leden Adviescommissie Pakket (ACP)

Belangenverklaringen van de leden van de Adviescommissie Pakket (ACP).

Publicatie | 24-12-2018