Publicaties

1.791 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nieuwsbrief - januari 2017

Met deze nieuwsbrief houdt het Zorginstituut belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zijn werkagenda,...

Nieuwsbrief | 01-02-2017

Vragen en antwoorden Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ (Thema 2017 Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen)

Vragen en antwoorden over de Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ voor het thema van 2017: Psychosociale...

Publicatie | 31-01-2017

Aanvraagdocument projectsubsidie (Jaargang ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’)

Aanvraagdocument voor jaargang 2017 ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’ van de projectsubsidie...

Publicatie | 31-01-2017

Exploitatie Zvw 2006-2016

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2016 opgelopen van 17,3 miljard euro naar 26,1 miljard euro....

Publicatie | 30-01-2017

Handboek zorgverzekeraars informatie Zvw 2017 (versie 2)

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat...

Publicatie | 30-01-2017

Overzicht binnengekomen notificaties bij Zorginstituut Nederland

Het overzicht toont alle geneesmiddelen waarvan het Zorginstituut een notificatie heeft ontvangen tussen december 2012 en...

Publicatie | 23-01-2017

Publicatie planning van het Programma Zinnige Zorg

Het Zorginstituut onderzoekt met het programma Zinnige Zorg systematisch of diagnostiek en (therapeutische) interventies op een...

Brief | 19-01-2017

Wlz-toegang 6-jarig kind, waarbij blijvend 24 uur zorg per dag in de nabijheid duidelijk is en de gebruikelijke zorg aanzienlijk wordt overschreden

Bij de beoordeling of een kind jonger dan 8 jaar toegang heeft tot Wlz-zorg moet het CIZ altijd nagaan of de benodigde zorg als...

Standpunt | 16-01-2017

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast...

Publicatie | 13-01-2017

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

De besteedbare middelen voor de beheerstaken bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg bedragen voor 2017 153,753 miljoen...

Besluit | 13-01-2017