2.265 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 5 april 2019

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking ...

Vergaderstuk | 28-03-2019

Verpleegkundige indicatiestelling - een nadere duiding

In dit document verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen uit de regelgeving rondom het indiceren door de ...

Standpunt | 28-03-2019

Publicatie Wlz 2015-2018

In 2018 stijgen de kosten van langdurige zorg naar verwachting met 4% ten opzichte van 2017. De gegevens 2018 betreffen een ...

Publicatie | 27-03-2019

Publicatie Zvw 2006-2018

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2017 en 2018 opgelopen van € 24,3 miljard naar € 25,1 miljard. De baten ...

Publicatie | 27-03-2019

Organogram Zorginstituut Nederland 2019

In dit document staat een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en het management met de daarbij behorende afdelingen en ...

Publicatie | 26-03-2019

Leeswijzers Toetsingskader

De Leeswijzers Toetsingskader beschrijven per gebruikersgroep hoe de criteria uit het Toetsingskader ook te gebruiken zijn als ...

Publicatie | 25-03-2019

GVS-advies asfotase alfa (Strensiq®) bij hypofosfatasia (HPP)

Het Zorginstituut heeft getoetst of asfotase alfa (Strensiq®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). ...

Advies | 25-03-2019

GVS-advies fingolimod (Gilenya®) bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS) - uitbreiding bijlage 2 voorwaarde

Zorginstituut Nederland heeft getoetst of een nieuwe sterkte (capsule 0,25 mg) van het geneesmiddel fingolimod (Gilenya®) op ...

Advies | 25-03-2019

Evaluatierapport Wondzorg - tussenrapportage 2019

In september 2015 is het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’ uitgebracht. Toen is aangegeven dat ...

Rapport | 22-03-2019

Hoe wilt u uw zorg in 2019 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het goed om na te denken over de plek waar u de zorg ...

Brochure | 21-03-2019