Publicaties

1.773 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur...

Brochure | 03-01-2017

Overzicht Meerjarenagenda

De Meerjarenagenda biedt een overzicht van de zorggebieden waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en...

Publicatie | 03-01-2017

Besluit Mandaat en machtiging declaratiegeschillen ten behoeve van het CAK per 2 januari 2017

Per 1 januari 2017 heeft het CAK de uitvoeringstaken rondom de 'burgerregelingen' van het Zorginstituut overgenomen. Met dit...

Besluit | 02-01-2017

Nieuwsbrief - december 2016

Met deze nieuwsbrief houdt het Zorginstituut belanghebbenden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zijn werkagenda,...

Nieuwsbrief | 02-01-2017

Voetzorg bij diabetes: vergoeding & kwaliteit (Analyse van ontwikkelingen 2009-2016)

Publicatie | 29-12-2016

Beoordelen behandelperspectief LVG

Publicatie | 23-12-2016

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Het Zorginstituut geeft voor het DBC-systeem aan of een zorgactiviteit wel of geen deel uitmaakt van het basispakket....

Publicatie | 22-12-2016

Temsirolimus (Torisel) bij gemetastaseerd niercelcarcinoom (wijziging beleid t=4 dossiers)

Brief | 22-12-2016

Eribulin mesilaat (Halaven) bij 3e en latere lijnsbehandeling gemetastaseerde borstkanker (wijziging beleid t=4 dossiers)

Brief | 22-12-2016

Ofatumumab (Arzerra) bij chronische lymfatische leukemie (CLL) (wijziging beleid t=4 dossiers)

Brief | 22-12-2016