Standpunt MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker (herbeoordeling)

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het toevoegen van de test MammaPrint® aan de standaardtest Adjuvant! Online (AO!) bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker leidt tot gezondheidswinst als zij op basis van de uitslag van de MammaPrint® afzien van aanvullende chemotherapie terwijl de standaardtest chemotherapie aanraadt. Het Zorginstituut komt tot de conclusie dat afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® mogelijk leidt tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie. Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond komen we tot de conclusie dat de MammaPrint® niet voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. De MammaPrint® wordt daarom niet vergoed uit het basispakket.

Overlevingskans bij vroeg stadium borstkanker is groot

De overlevingskans van vrouwen met vroeg stadium borstkanker is groot doordat er goede behandelmogelijkheden zijn waaronder ook chemotherapie. Het doel van chemotherapie is het voorkomen van uitgroei van eventueel aanwezige uitzaaiingen die ten tijde van de diagnose niet zichtbaar zijn.
Chemotherapie is een belastende behandeling voor patiënten met een negatief effect op de kwaliteit van leven die je graag achterwege zou laten als dat veilig kan voor wat betreft de overleving.
Voorafgaand aan de beoordeling van het Zorginstituut was de veronderstelling dat de MammaPrint® beter in staat zou zijn dan de gebruikelijke test (AO!) om de patiënten aan te wijzen bij wie de voordelen van chemotherapie niet opwegen tegen de nadelen ervan.

Geen zekerheid

De MammaPrint® biedt nu echter geen zekerheid aan vrouwen over de vraag of ze er goed aan doen af te zien van chemotherapie en leidt mogelijk tot een aanzienlijke toename in sterfte. De MammaPrint® wordt daarom niet vergoed uit het basispakket.