Standpunt MammaPrint® bij de behandeling van het mammacarcinoom

De MammaPrint® is een commercieel verkrijgbare genexpressietest die de expressie meet van 70 genen in mamma tumorweefsel. De claim is dat op basis van deze testuitslag patiënten nauwkeuriger in te delen zijn in een hoogrisico of laagrisico groep op het verkrijgen van uitzaaiingen (metastasen). Alleen patiënten in de hoogrisico groep zouden zijn geïndiceerd voor behandeling met adjuvante chemotherapie. In dit geschil speelt de vraag of toepassing en navolging van de Mammaprint voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Nog geen gegevens beschikbaar

Het CVZ heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij is getoetst op klinisch nut van de Mammaprint. Dit houdt in dat de behandeling naar aanleiding van de testuitslag gezondheidswinst moet opleveren voor de patiënt ten opzichte van de huidige behandeling. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar die aantonen dat wel of geen behandeling met chemotherapie naar aanleiding van de Mammaprint uitslag daadwerkelijk leidt tot gezondheidswinst. Daarmee voldoet de medische test Mammaprint niet aan het criterium 'stand van wetenschap en praktijk'. Daarmee komt de MammaPrint® niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket.

Herbeoordeling standpunt

Het Zorginstituut heeft op basis van nieuwe gegevens in 2018 een herbeoordeling gedaan. De conclusie van het Zorginstituut is in 2018 dat het weglaten van chemotherapie op basis van de MammaPrint® mogelijk leidt tot een toename in uitzaaiingen en daarmee sterfte. Hierdoor komt deze test niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking.