Standpunt niet-chirurgische locoregionale interventies bij levertumoren

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft een systematische review uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek naar niet-chirurgische locoregionale interventies bij levertumoren. Naar aanleiding hiervan zijn  bijgaande standpunten ingenomen of de interventies wel of niet vergoed worden uit het basispakket.

Levertumoren

Bij levertumoren voldoen de volgende niet chirurgische interventies aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat de interventies als effectief worden beschouwd. Hierdoor vallen de interventies vanaf 14 mei 2009 onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet (het basispakket):

1. Voor de behandeling van het hepatocellulair carcinoom:

  • percutane ethanol-injectie (PEI)
  • radiofrequente ablatie (RFA)
  • en trans-arteriële chemoembolisatie (TACE)

2. Voor de behandeling van levermetastasen: infusie van de arteria hepatica.

Update 28 januari 2014 (aanvulling op standpunt)

Transarteriële chemoembolisatie (TACE) en/of laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) voldoen niet aan de stand van de wetenschap en praktijk als eerste/tweedelijns behandeling noch als salvage therapie bij niet-resectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom. Er is nog steeds onvoldoende bewijs van goede methodologische kwaliteit voor de effectiviteit van TACE en/of LITT als behandeling voor niet-resectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom.

Meer informatie staat in het 'Standpunt transarteriële chemoembolisatie (TACE) en/of laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) bij colorectale levermetastasen'.

Update 26 september 2017 (aanvulling op standpunt)

Thermale ablatie bij colorectale levermetastasen

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat thermale ablatie alleen beschouwd kan worden als effectieve behandeling van niet-resectabele colorectale levermetastasen bij een in opzet radicale ingreep. Thermale ablatie voldoet bij deze indicatie aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Hierdoor valt de interventie vanaf 26 september 2017 onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet (het basispakket).

Thermale ablatie bij resectabele colorectale levermetastasen

Verder concludeert het Zorginstituut dat er onvoldoende onderbouwing uit wetenschappelijk onderzoek is om te kunnen concluderen dat thermale ablatie een effectieve behandeling is bij resectabele colorectale levermetastasen. Bij deze indicatie voldoet de interventie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt daarom niet onder de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (geen vergoeding uit het basispakket).  

Meer informatie staat in het ‘Standpunt thermale ablatie bij colorectale levermetastasen’.

Update 13 mei 2020 herbeoordeling behandelingen TACE en LITT bij levermetastasen

In het literatuuronderzoek in 2020 werden geen recente studies gevonden met nieuwe inzichten op basis waarvan het standpunt van 2009 aangepast zou moeten worden.
Behandelingen met transarteriële chemo-embolisatie (TACE) en Laser Induced Thermo Therapy (LITT) bij levermetastasering bij borstkanker worden niet vergoed uit het basispakket.