Advies Zorginstituut over SKGZ-geschil behandelingen TACE en LITT bij levermetastasen

Het Zorginstituut heeft in het kader van een SKGZ-geschil opnieuw bekeken of de behandelingen met transarteriële chemo-embolisatie (TACE) en Laser Induced Thermo Therapy (LITT) bij levermetastasering bij borstkanker vergoed moeten worden uit het basispakket. In 2009 oordeelde het Zorginstituut dat op basis van de beschikbare studies en onderzoeken TACE en LITT bij deze aandoening niet uit het basispakket vergoed worden. In het huidige literatuuronderzoek werden geen recente studies gevonden met nieuwe inzichten op basis waarvan het standpunt van 2009 aangepast zou moeten worden. Bij nalopen van de nationale en internationale standpunten en richtlijnen voor behandeling van levermetastasering bij borstkanker blijkt eveneens dat TACE en/of LITT (al dan niet gevolgd door capecitabine behandeling) wordt beschouwd als experimenteel en veelal niet genoemd wordt als een behandeloptie.