Standpunt thermale ablatie bij colorectale levermetastasen

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat thermale ablatie alleen beschouwd kan worden als effectieve behandeling van niet-resectabele colorectale levermetastasen bij een in opzet radicale ingreep. Thermale ablatie voldoet bij deze indicatie aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’. Hierdoor valt het onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet (het basispakket). Dit standpunt gaat in op 26 september 2017.

Gepast gebruik van de behandeling bevorderen

De betrokken wetenschappelijke verenigingen en Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties hebben een waarborgendocument opgesteld om te zorgen dat de behandeling in de praktijk ook effectief wordt toegepast en dat gepast gebruik wordt bevorderd. Het waarborgendocument omvat een indicatieprotocol, uitgangspunten voor klinische dataregistratie en een lijst van expertisecentra met bijbehorende kwaliteitseisen. Het waarborgendocument is opgenomen in de bijlagen (bijlage 6).
Het Zorginstituut zal op termijn evalueren wat de consequenties zijn van dit standpunt op basis van de rapportages die partijen aan het Zorginstituut zullen overleggen.

Thermale ablatie bij resectabele colorectale levermetastasen wordt niet vergoed

Er is onvoldoende onderbouwing uit onderzoek om te kunnen concluderen dat thermale ablatie een effectieve behandeling is bij resectabele colorectale levermetastasen. Bij deze indicatie voldoet de interventie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt de interventie niet onder de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (geen vergoeding uit het basispakket).  

Stand van de wetenschap en praktijk

Lees meer over de 'stand van de wetenschap en praktijk’ in het rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’.