Standpunt transarteriële chemoembolisatie (TACE) en/of laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) bij colorectale levermetastasen

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) concludeert dat transarteriële chemoembolisatie (TACE) en/of laser geïnduceerde thermotherapie (LITT) niet voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk' als eerste/tweedelijns behandeling noch als salvage therapie bij niet-resectable levermetastasen van colorectaal carcinoom. Deze behandelingen voor de bovengenoemde indicatie behoren daarmee niet tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (geen vergoeding uit het basispakket).