Duiding - Vergoeding van casemanagement voor mensen met dementie

Mensen met dementie die nog thuis wonen, hebben bepaalde zorg nodig. Een belangrijk onderdeel hiervan is casemanagement. Casemanagement dementie gaat over begeleiding en ondersteuning aan de cliënt en zijn omgeving met het leven met dementie, naast het coördineren, regisseren en organiseren van zorg. Het Zorginstituut ontving signalen dat onduidelijk is wanneer casemanagement dementie uit het basispakket vergoed wordt en wie casemanagement mag leveren. Dit belemmert het in de praktijk tijdig en passend aanbieden van casemanagement aan mensen met dementie. Zorginstituut Nederland heeft in een zogenoemde duiding antwoord gegeven op de vragen die betrokken partijen hebben.

Aanleiding duiding: eerder standpunt leidt tot knelpunten

De aanleiding voor deze duiding zijn signalen van Alzheimer Nederland en andere partijen dat een eerder standpunt over algemeen casemanagement (en een verduidelijking daarvan) van het Zorginstituut tot knelpunten bij de uitvoering van casemanagement dementie leiden. Dit standpunt blijkt in de praktijk namelijk niet goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie. Dit belemmert dat casemanagement dementie tijdig en passend wordt aangeboden aan mensen die dit nodig hebben. 

Casemanagement dementie gaat over meer dan het algemene casemanagement dat het Zorginstituut heeft geduid in een standpunt in 2011 en een verduidelijking ervan in 2018. Bij casemanagement dementie ligt de nadruk op begeleiding en ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving bij het leven met dementie, naast het coördineren, regisseren en organiseren van zorg. Om die reden heeft het Zorginstituut besloten een specifieke duiding voor casemanagement dementie uit te brengen.

Samenvatting van de duiding

Casemanagement dementie is ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’. Iedere functionaris, bijvoorbeeld een sociaal werker zorg, die daartoe bevoegd en bekwaam is, mag deze zorg leveren. Als de verpleegkundige stelt dat casemanagement dementie nodig is door een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, dan wordt casemanagement vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit de aanspraak zijn er geen belemmeringen om het casemanagement het hele ziektetraject thuis door 1 functionaris te laten uitvoeren. Ook zijn er geen belemmeringen om het casemanagement in te zetten vanaf het moment dat de cliënt met (een vermoeden van) dementie daarvoor openstaat. 

Casemanagement dementie kan dus al vanaf de niet-pluisfase uit het basispakket vergoed worden. In de niet-pluisfase is er een vermoeden van dementie bij een cliënt. Het Zorginstituut hoopt eraan bij te dragen dat casemanagement dementie wél tijdig en passend ingezet kan worden door duidelijkheid te bieden over de vergoeding van casemanagement dementie aan cliënten, hun mantelzorgers en andere partijen. De Zorgstandaard Dementie 2020 is hierbij een van de hoekstenen voor goede dementiezorg.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over deze duiding? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Martine Oonk via moonk@zinl.nl.