Handvatten begrip geneeskundige context

In dit document verheldert het Zorginstituut het begrip ‘geneeskundige context’ omdat er veel vragen rondom dit begrip spelen. Deze verheldering is belangrijk, omdat dit begrip een rol speelt bij de vraag of de verpleegkundige zorg onder de Zvw of de Wmo valt.

Geneeskundige zorg of een hoog risico daarop

Het begrip geneeskundige context omvat de behoefte aan geneeskundige zorg en het hoge risico op deze behoefte. Als er sprake is van een ziekte, aandoening of beperking, dan spreekt de behoefte aan geneeskundige zorg voor zich. Bij een hoog risico op deze behoefte is er sprake van preventieve zorg. Er is dan nog geen sprake van een ziekte, aandoening of beperking, maar zonder ingrijpen is er een hoog risico dat deze optreedt. We bieden in dit document een aantal handvatten om het hoge risico op een behoefte aan geneeskundige zorg vast te stellen als het gaat om de inzet van ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’.