Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg 2019

Zorginstituut Nederland heeft samen met het Bureauoverleg Transparantie MSZ een onderzoek uitgezet naar de ervaren regeldruk binnen de medisch specialistische zorg (MSZ). Het betreft met name de ervaring met de indicatoren van de Transparantiekalender.

Aanleiding: meer kennis nodig over implementatie

Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte aan meer kennis over implementatie. Hoe ervaren verpleegkundigen, artsen en kwaliteitsfunctionarissen de opbrengsten en lasten? Met deze informatie krijgen we een indicatie van deze beleving en daarmee concrete handvatten om samen toe te werken naar zinvolle en betekenisvolle kwaliteitsinformatie. In 2018 is dit onderzoek voor het eerst als pilot uitgevoerd (over verslagjaar 2017).

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Aan de hand van een online vragenlijst en een aantal telefonische interviews zijn de ervaringen opgehaald van 109 respondenten. Zij zijn werkzaam in 18 ziekenhuizen en 2 zelfstandige behandelklinieken. De respondenten zijn medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en verpleegkundigen.

Wat komt er uit het onderzoek?

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren:
•    Het aantal indicatoren is met 10% afgenomen ten opzichte van 2017, waarbij het aandeel uitkomstinformatie licht is toegenomen.
•    Respondenten vinden het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg erg belangrijk.
•    Professionals hebben de indruk dat cliënten en patiënten de informatie beperkt gebruiken.
•    Meer dan de helft van de respondenten gebruikt de verzamelde kwaliteitsinformatie met kwaliteitsverbetering als doel.
•    De ervaren lasten van indicatoren blijkt hoog voor kwaliteitsfunctionarissen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Dit komt doordat ze de gegevens moeten registreren en controleren, er handwerk nodig is omdat informatie niet automatisch uit het systeem komt en een koppeling tussen systemen ontbreekt.
•    Medisch specialisten zien patiëntvragenlijsten (PROMs) als toegevoegde waarde om te gebruiken in het gesprek met de patiënt om samen tot een goed geïnformeerde beslissing te komen over behandelmogelijkheden. In dit proces van ‘samen beslissen’ worden nadrukkelijk meerdere zorgverleners meegenomen, zoals verpleegkundigen.

Ervaren opbrengsten verhogen

Met diverse projecten probeert de MSZ-sector de ervaren opbrengsten te verhogen, onder meer door:
•    de beweging naar eenheid van taal en registratie aan de bron;
•    kwaliteitsinformatie op te nemen in keuzehulpen;
•    terugkoppeling van kwaliteitsinformatie sneller te laten plaatsvinden (waaronder real time);
•    synergie te laten bestaan tussen PROMs-uitvraag en het primaire proces;
•    kwaliteitsinformatie te gebruiken op Ziekenhuischeck.nl van NVZ en in het Kwaliteitsdashboard van Zorgverzekeraars Nederland.