Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch-specialistische zorg 2021

Zorginstituut Nederland heeft samen met het Bureauoverleg Transparantie MSZ onderzoek gedaan naar de ervaren regeldruk binnen de medisch-specialistische zorg (MSZ). Het gaat met name om de ervaring met de indicatoren van de Transparantiekalender. Deze monitor levert aanknopingspunten om de regeldruk te verminderen. Het gaat om een herhaalonderzoek dat in 2018 en 2019 ook is uitgevoerd. 

Aan de hand van een online vragenlijst zijn de ervaringen opgehaald van 77 zorgprofessionals. Dat zijn medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. Zij zijn werkzaam in 17 ziekenhuizen, umc’s en zelfstandige behandelcentra.

Wat komt er uit het onderzoek?

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren:

  • Het aantal indicatoren is met 49% afgenomen ten opzichte van 2018.
  • De registratie en controle van de kwaliteitsgegevens kost veel tijd. Het belangrijkste knelpunt is dat kwaliteitsgegevens onvoldoende geautomatiseerd uit de systemen komen. Dit heeft tijdsintensief handwerk als gevolg. 
  • Het realiseren van registratie aan de bron. We zijn in Nederland nog lang niet zover dat eenmalig registreren voor meervoudig gebruik in de praktijk realiteit is.
  • Er zijn gesprekken en duiding nodig voor de juiste interpretatie van de indicatoren.

Het realiseren van registratie aan de bron is een complexe opgave. Het Zorginstituut en het Bureauoverleg Transparantie Medisch-specialistische Zorg moeten op deze thema’s intensief samenwerken met de Rijksoverheid, individuele zorgprofessionals, zorginstellingen, wetenschappelijke beroepsverenigingen, softwareleveranciers en een groot aantal andere partijen.

Wat zijn aanknopingspunten voor de vermindering van regeldruk en verhogen van opbrengsten?

  • Focus op de werkbaarheid van individuele indicatoren per set. 
  • Identificeer mogelijkheden om het aanleverproces bij de instellingen te verlichten naast registratie aan de bron. Verhoog of verlaag bv. de frequentie van uitvraag. 
  • Kondig wijzigingen tijdig aan.
  • Communiceer duidelijk wie wat met resultaten doet.